Báo cáo quốc gia

Südafrikas Energiepolitik post Fukushima

Ein Bericht zur derzeitigen Energieversorgung in Südafrika

Hat das Reaktorunglück in Fukishima Auswirkungen auf die Energiepolitik in Südafrika? Ein Bericht zur derzeitigen Energieversorgung und Südafrikas Abhängigkeit von Steinkohle. Verfasst von KAS Praktikant Denny Wöhler.
Südafrikas Energiepolitik post Fukushima  - Free State, Südafrika Quelle:NJR ZA Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0), free to share, remix and for commercial use

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Republik Südafrika Südafrika