Báo cáo quốc gia

TÜRKEI: ZIELKONFLIKTE ZWISCHEN ENERGIE-, KLIMA- UND WACHSTUMSZIELEN

của Dr. Colin Dürkop, Nihat Karagöz
Die Energiepolitik rückt weltweit zunehmend in das Zentrum der klimapolitischen Diskussion. Der vorliegende Beitrag des KAS-Auslandsbüros Türkei beschreibt die Zielkonflikte zwischen Energie-, Klima- und Wachstumszielen. Er ist im Klimareport 2014 der Konrad-Adenauer-Stiftung erschienen. Diese Publikation vermittelt einen Überblick zu den nationalen klima- und energiepolitischen Wahrnehmungen in ausgewählten Ländern.
tiếp xúc

Sven-Joachim Irmer

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Türkei Türkei