Báo cáo quốc gia

Vier Minuten Vorwarnzeit

của Thomas Awe

Japan befindet sich im Fadenkreuz Nordkoreas. Premierminister Shinzo Abe sucht nach Sicherheit

Nordkorea und Japan befinden sich auf Kollisionskurs. Tokio reagiert besorgt auf die zunehmende Aggressivität aus Pyongyang. Hinzu kommen maritime Besitzansprüche aus Peking und die nicht verstummende Südkoreakritik an japanischer Diplomatie und Vergangenheitssicht. Und auch die Sicherheitspartnerschaft mit den USA ist nicht unverbrüchlich.
Japans Premierminister Shinzo Abe trifft US-Außenminister Rex Tillerson, 16. März 2017. | © U.S. Embassy Tokyo / Public Domain / Flickr / CC BY-ND 2.0 © U.S. Embassy Tokyo / Public Domain / Flickr / CC BY-ND 2.0
Japans Premierminister Shinzo Abe trifft US-Außenminister Rex Tillerson, 16. März 2017. | © U.S. Embassy Tokyo / Public Domain / Flickr / CC BY-ND 2.0

Den vollständigen Länderbericht zur Eskalation zwischen Nordkorea und Japan können Sie als PDF-Datei herunterladen.

μερίδιο

người liên lạc

Thomas Awe

Báo cáo quốc gia
Ngày 23 tháng 8 năm 2017
Kabinettswechsel und angespannte Sicherheitslage: Japans heißer Sommer

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Tokyo Japan