Báo cáo quốc gia

Vietnam: Eine Steuer für den Umweltschutz

Füllt sie die leere Staatskasse oder ist sie eine Belastung für die Wirtschaft?

Das vietnamesische Finanzministerium fordert eine Erhöhung der Umweltschutzsteuer. Doch der Vorschlag stößt auf Kritik, da eine Belastung für die einheimische Wirtschaft befürchtet wird. Um den Schutz der Umwelt geht es in der Diskussion bisher offenbar nur nachrangig.

được cung cấp bởi

Văn phòng Foundation Việt Nam

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Vietnam Vietnam