Đóng góp vào sinh hoạt

Báo cáo kinh tế quý II/2019

Ngày 11/7, Viện Nghiên Cứu Kinh Tế và Chính Sách, được sự hỗ trợ của Viện KAS đã tổ chức công bố báo cáo kinh tế quý II với báo giới. Bản báo cáo do Ts Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng, trình bày. Theo báo cáo, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6.71% trong quý II/2019, thấp hơn mức tăng ở quý I/2019 (6.79%). FDI tiếp tục là khu vực đóng góp chính vào tăng trưởng. Các nhà kinh tế nổi tiếng trong nước như Ts. Võ Trí Thành, Ts. Cấn Văn Lực, Ts. Nguyễn Như Phong đã tham gia phản biện, góp ý cho báo cáo và trả lời các câu hỏi của phóng viên liên quan đến tinh giản bộ máy nhà nước và giải ngân đầu tư công.

được cung cấp bởi

Văn phòng Foundation Việt Nam

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.