Xuất bản thông tin

Đóng góp vào sinh hoạt

Begegnungen mit dem Nachbarn (28.04.2003) Bilderseite

Xuất bản thông tin

Aspekte österreichischer Gegenwartsliteratur

Bilder zur Veranstaltung

/documents/252038/253255/haslinger.jpg/adb8ff93-a225-2bf0-30a4-e009acf4f9ce
Josef Haslinger

/documents/252038/253255/wesley_steiner.jpg/322723f4-f8d2-43d9-8ee4-0d84d88b497b
Frau Wesley-Steiner

/documents/252038/253255/ruether.jpg/497a4d93-7d13-4c17-c057-3d19f062d761
Dr. Günther Rüther


μερίδιο

Xuất bản thông tin

comment-portlet

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Sankt Augustin Deutschland

Xuất bản thông tin