Xuất bản thông tin

Đóng góp vào sinh hoạt

Direct Talks with MPs Year 2 EP 1-6

Brought to you by the Democratic Youth Network, the Secretariat of the National Assembly

“Direct Talks” Year 2 by the Democratic Youth Network is the programme that takes you to meet with new Members of the Parliament of Thailand and talk about many agenda, legal provisions, and policies significant for the development of the country. Not even the youth but people in all age groups should monitor and follow up closely how far this legislative body push each issue forwards and actualise all those policies they promised in the last election campaign. The talks are conducted in Thai.

Xuất bản thông tin

Direct Talk EP01 Politics and Local Administration
Direct Talk EP01 Politics and Local Administration

Episode 1: Politics and Local Administration

Direct Talk EP02 First-term MP and the Work in the Legislative Function
Direct Talk EP02 First-term MP and the Work in the Legislative Function
Episode 2: First-term MP and the Work in the Legislative Function
Direct Talk EP03 Actors and Politics – Influence and Power in Policy Formulation
Direct Talk EP03 Actors and Politics – Influence and Power in Policy Formulation
Episode 3: Actors and Politics – Influence and Power in Policy Formulation
Direct Talk EP04 Green Space and Environmental Policy of Bangkok
Direct Talk EP04 Green Space and Environmental Policy of Bangkok
Episode 4: Green Space and Environmental Policy of Bangkok
Direct Talk EP05 Political Path of the 1st Deputy Speaker of the House of Representatives and the Policy on Student Uniforms
Direct Talk EP05 Political Path of the 1st Deputy Speaker of the House of Representatives and the Policy on Student Uniforms
Episode 5: Political Path of the 1st Deputy Speaker of the House of Representatives and the Policy on Student Uniforms
Direct Talk EP06 TBT with Politicians – Problems and Improvement of University Admission System
Direct Talk EP06 TBT with Politicians – Problems and Improvement of University Admission System
Episode 6: TBT with Politicians – Problems and Improvement of University Admission System

μερίδιο

Xuất bản thông tin

người liên lạc

Napajaree Jiwanantaprawat

Napajaree Jiwanantaprawat

Senior Project Manager

Napajaree.Jiwanantaprawat@kas.de +66 (0) 2 714 1207 +66 2 714 13 07

comment-portlet

Xuất bản thông tin

được cung cấp bởi

Thailand Office

Xuất bản thông tin

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.