Xuất bản thông tin

Đóng góp vào sinh hoạt

Direct Talks with MPs Year 2 EP 7-14

Brought to you by the Democratic Youth Network under the supervision of the Secretariat of the National Assembly

"Direct Talks" Year 2 by the Democratic Youth Network is the Programme that takes you to meet with Members of the House of Representatives of Thailand and talk about many agenda, legal provisions, and policies significant for the development of the country. Not even the youth but people in all age groups should monitor and follow up closely how far this legislative body push each issue forwards and actualise all those policies they promised in the last election campaign. The talks are conducted in Thai.

Xuất bản thông tin

PR Poster Direct Talk EP07 Sep-01
PR Poster Direct Talk EP07 Sep-01
Episode 7: Policy on Military Conscription
PR Poster Direct Talk EP08 Sep-02
PR Poster Direct Talk EP08 Sep-02
Episode 8: Welfare and Social Policy for LGBTQIA+
PR Poster Direct Talk EP09 Sep-08
PR Poster Direct Talk EP09 Sep-08
Episode 9: Parliamentary Role in Dealing with Bribery Problem
PR Poster Direct Talk EP10 Sep-09
PR Poster Direct Talk EP10 Sep-09
Episode 10: Thai E-Sport Policy
PR Poster Direct Talk EP11 Sep-15
PR Poster Direct Talk EP11 Sep-15
Episode 11: Social Welfare Development to Uplift People's Quality of Life
PR Poster Direct Talk EP12 Sep-16
PR Poster Direct Talk EP12 Sep-16
Episode 12: Thailand's Next Move on Liquor Liberisation Bill
PR Poster Direct Talk EP13 Sep-22
PR Poster Direct Talk EP13 Sep-22
Episode 13: Women in Politics; Roles of Female MPs in the Parliament
PR Poster Direct Talk EP14 Sep-23
PR Poster Direct Talk EP14 Sep-23
Episode 14: Transparency as the Key to Be A Prosperous Country

μερίδιο

Xuất bản thông tin

người liên lạc

Napajaree Jiwanantaprawat

Napajaree Jiwanantaprawat

Senior Project Manager

Napajaree.Jiwanantaprawat@kas.de +66 (0) 2 714 1207 +66 2 714 13 07

comment-portlet

Xuất bản thông tin

được cung cấp bởi

Thailand Office

Xuất bản thông tin

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.