Đóng góp vào sinh hoạt

Erfolgreich durch soziale Kompetenzen

của Julian Thieme

Mentale Strategien beim Umgang mit sich selbst und mit anderen

Die Referenten Prof. Dr. Gerd Hilligweg und Dipl- Kaufm. Jörg Brunßen zeigen wie man eine soziale Kompetenz aufbaut
Veranstaltung Soziale Kompetenzen HEBF Weser-Ems
Prof. Dr. Gerd Hilligweg

In diesem zweitägigen Seminar zeigten die Referenten Prof. Dr. Gerd Hilligweg und Dipl- Kaufm. Jörg Brunßen wie man sich eine größere soziale Kompetenz aufbaut und dadurch im Alltag weniger gestresst ist. Durch eine Mischung von Vorträgen durch die Referenten, kleinen Gruppenarbeiten, Übungen und Versuchen konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Level ihrer persönlichen sozialen Kompetenz herausfinden und stärken.

Das Seminar kam bei den Teilnehmenden gut an.

 

Tipp: Vom 24. - 26. Februar 2023 gibt es ein Workshop-Wochenende mit den Referenten im Harz.

Weitere Informationen dazu, sowie die Möglichkeit sich anzumelden finden Sie bei den Veranstaltungen für das Jahr 2023.

μερίδιο

tiếp xúc

Manuel Ley

Manuel Ley

Leiter des Hermann-Ehlers-Bildungsforums Weser-Ems

Manuel.Ley@kas.de +49 (0) 441 2051799-5 +49 (0) 441 2051799-9
Chương trình đào tạo và thông tin
Ngà 24 - Ngày 26 tháng 2 năm 2023
Hotel Der Achtermann
Workshop-Wochenende im Harz

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.