Đóng góp vào sinh hoạt

Immaterieller Städtebau und unterscheidbare Codes für die „Stadt der Zukunft“

của Marco Arndt, Philipp Lerch, Maja Eib

Fachtagung des Beirats Kommunalpolitik und des Günter-Rinsche Kreises in Erfurt

Auf einer Fachtagung der KommunalAkademie in Erfurt beschäftigten sich über 30 Mitglieder des Beirates Kommunalpolitik und des Günter-Rinsche Kreises der Konrad-Adenauer-Stiftung mit der „Zukunft der Stadt“. Anschließend diskutierten sie mit 100 Kommunalverantwortlichen aus Thüringen über Städtebau, Denkmalschutz, Infrastruktur und Mobilität für Identität und Heimat stiftende Städte, Gemeinden und Kreise.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im pdf oben

μερίδιο

người liên lạc

Philipp Lerch

Philipp Lerch bild

Landesbeauftragter und Leiter Politisches Bildungsforum Rheinland-Pfalz

philipp.lerch@kas.de +49 6131 2016 930 +49 6131 201693-9

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Sankt Augustin Deutschland