Đóng góp vào sinh hoạt

Recuperación económica post pandemia: desafíos económicos y comerciales para Centroamérica

của Annalissa Tabarini

SIECA y KAS celebran su tercera y última sesión del 2022

La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), en alianza con la Fundación Konrad Adenauer (KAS) celebraron su tercera y última sesión del 2022: Recuperación económica post pandemia: desafíos económicos y comerciales para Centroamérica con el experto Dr. Jorge Cornick.

Dr. Jorge Cornick sprach Themen an wie:

1. Eine langfristige Perspektive

2. Das BIP pro Kopf der Länder von C.A.

3. Die Finanzkrise von 2009

4. Die Pandemie

5. Anpassungen nach der Pandemie und Krieg in der Ukraine

6. Rekonfiguration globaler Wertschöpfungsketten

7. Herausforderungen für Mittelamerika

8. SchwierigkeitenRund 53 Teilnehmer aus dem zentralamerikanischen Raum nahmen daran teil.

Es wurden Umfragen und direkte Fragen an den Berater gestellt.

Sitzung 3

 

μερίδιο

tiếp xúc

Annalissa Tabarini

Annalissa Tabarini bild

Koordinatorin Stipendien

annalissa.tabarini@kas.de +502 2380-5122 +502 2380-5115

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.