Xuất bản thông tin

Einzeltitel

Khảo sát chỉ số minh bạch ngân sách cấp tỉnh (POBI 2020)

của Pham Thi To Hang

Chỉ số POBI góp phần thúc đẩy minh bạch ngân sách nhà nước

Khảo sát cho thấy, năm 2020 có 27 tỉnh, thành phố công khai đầy đủ tài liệu, thông tin về chi tiêu ngân sách nhà nước, tăng ba tỉnh so với năm 2019. Trong khi đó, số tỉnh công bố thông tin tương đối đầy đủ là 29, tăng hai tỉnh. Các địa phương có đầy đủ hoặc ít thông tin lần lượt là năm và hai.

Xuất bản thông tin

Khảo sát cho thấy, năm 2020 có 27 tỉnh, thành phố công khai đầy đủ tài liệu, thông tin về chi tiêu ngân sách nhà nước, tăng ba tỉnh so với năm 2019. Trong khi đó, số tỉnh công bố thông tin tương đối đầy đủ là 29, tăng hai tỉnh. Các địa phương có đầy đủ hoặc ít thông tin lần lượt là năm và hai.

Với 93,68 điểm, tỉnh Vĩnh Long đứng đầu trong cuộc khảo sát năm 2020, tiếp theo là thành phố Đà Nẵng (92,26 điểm) và Bà Rịa Vũng Tàu (90,45 điểm). Các tỉnh có thành tích kém nhất là Bình Phước và Đắk Lắk.

Báo cáo POBI 2020 cho thấy có sự cải thiện trong công khai ngân sách. Tuy nhiên, chỉ số về sự tham gia của người dân vẫn không thay đổi so với năm trước. Chỉ số này hy vọng sẽ được cải thiện trong năm 2021 vì sự tham gia của người dân trong chi tiêu ngân sách địa phương góp phần quan trọng trong việc xây dựng dân chủ ở cơ sở

Khảo sát Chỉ số Công khai Ngân sách cấp tỉnh (POBI), dựa trên hai trụ cột: minh bạch ngân sách và sự tham gia của người dân, đã trở thành nguồn thông tin quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách, giới truyền thông và các chuyên gia hiểu về mức độ mở của ngân sách địa phương. POBI cũng là công cụ để các tỉnh/ thành phố và chính phủ đo lường mức độ minh bạch trong quản lý ngân sách nhà nước và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước.

Khảo sát POBI 2020 do Konrad-Adenauer-Stiftung Việt Nam và Oxfarm tài trợ.

μερίδιο

Xuất bản thông tin

người liên lạc

Pham Thi To Hang

Pham Hang

Quản lý chương trình

Hang.Pham@kas.de +84 24 37 18 61 94 /95 /96 +84 24 37 18 61 97
Vinh Long tops POBI 2020 rankings KAS Vietnam

comment-portlet

Xuất bản thông tin