Publikacje

Inne publikacje

Zum Tod vom Bischof Prof. Dr. Tadeusz Pieronek

Am 27. Dezember ist Bischof Prof. Dr. Tadeusz Pieronek gestorben. Aus diesem Anlass hat Dr. Hans-Gert Pöttering, der Beauftragte für Europäische Angelegenheiten der KAS und der Präsident des Europäischen Parlaments a.D. seiner Verdienste gedacht und sein Trauer zum Ausdruck gebracht.

Informacje z kraju

Kommunalwahlen in Polen – Startschuss mit Signalwirkung

z Angelika Klein, Piotr Womela

Der mit Spannung erwartete Wahlmarathon in Polen (Regional- und Kommunalwahlen in diesem Herbst, Wahlen zum EU-Parlament im Frühjahr 2019, Parlamentswahlen im Herbst 2019 sowie im Frühjahr 2020 Präsidentschaftswahlen) ist eingeleitet: Am Sonntag, dem 22. Oktober 2018, fanden landesweit Regional- und Kommunalwahlen statt – die Bürger waren dazu aufgerufen, für 16 Regionalparlamente (Sejmiki, bestehend aus ca. 30-50 Abgeordneten) sowie für Stadträte und Stadtpräsidenten resp. Bürgermeister zu stimmen. Die Regionalwahlen gelten als Testballon und Stimmungsbarometer insbesondere für die Parlamentswahlen in einem Jahr.

Inne publikacje

Społeczna Gospodarka Rynkowa: Polska i integracja europejska

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją "Społeczna Gospodarka Rynkowa: Polska i integracja europejska" pod redakcją naukową prof. Elżbiety Mączyńskiej i prof. Piotra Pysza.

Informacje z kraju

Die Justizreform in Polen tritt in Kraft

z Angelika Klein, Lukas Reiche

Wie abhängig sind die Gerichte von der Regierung?
Am 4. Juli 2018 war es soweit. Um Mitternacht traten die im Dezember 2017 beschlossenen Reformen des Gerichtswesens in Polen in Kraft. Abhängig davon, wie rigoros die polnische Regierung von ihren neuen Befugnissen Gebrauch machen wird, steht nicht nur die Neubesetzung von hunderten von Richterstühlen, sondern der Rechtsfrieden im Land überhaupt auf dem Spiel. Und damit die Rechtsgemeinschaft der Europäischen Union.

Informacje z kraju

Germany, Poland and the future of transatlantic community

W ramach wspólnego projektu think-tanku WiseEurope i Fundacji Konrada Adenauera w Polsce opublikowane zostało nowe wydanie raport na temat Niemiec i Polski w kontekście przyszłości relacji transatlantyckich. Raport ukazał się w języku angielskim. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

Inne publikacje

Pracodawcy i Pracodawczynie a Zatrudnianie Cudzoziemców i Cudzoziemek

Fundacja Konrada Adenauer i Stowarzyszenie Interwencji Prawenj wydali raport dotyczący sytuacji zatrudnienia cudzoziemców przez Polskich pracodawców. Raport został przedstawiony 21 czerwca 2018 r. Celem badania było nie tylko zebranie informacji o rynku pracy i możliwościach zatrudnienia cudzoziemców, ale również sformułowanie wniosków, które pozwolą w przyszłości stworzyć podstawy dla polityki na rzecz otwarcia polskiego rynku pracy. Rynek ten już dzisiaj poszukuje pracowników i boryka się na co dzień z wieloma trudnościami biurokratycznymi.

Inne publikacje

Barometr Polska-Niemcy 2018 – II część

Razem w Europie? Co Polacy i Niemcy sądzą o polityce europejskiej
Druga cześć tegorocznego polsko-niemieckiego Barometru zajmuje się postrzeganiem polityki europejskiej Niemiec i Polski. Wzajemne zaufanie czy ocena sąsiadów jako zagrożenie, co sadzą Polacy i Niemcy o sobie? Wyniki barometru zostały przedstawione w ramach spotkania z ekspertami 20 czerwca 2018r.

Inne publikacje

Barometr Polska-Niemcy 2018 - I część

Polacy i Niemcy. Dzieląca przeszłość, wspólna przyszłość?
Większość Polaków i Niemców chce, aby wzajemne relacje koncentrowały się na przyszłości, a nie historii. Przeszłość ponownie jednak odgrywa rolę w ocenach Polaków, dotyczących tych stosunków. Zapytani o identyfikację z Europą, Polacy wyprzedzają sąsiadów z zza Odry, wynika z najnowszego badania opinii publicznej z serii „Barometr Polska-Niemcy” Instytutu Spraw Publicznych (ISP), Fundacji Konrada Adenauera (KAS) i Fundacji Körbera. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem.

Inne publikacje

Goldmedaille des New York Film Festivals für den Film "Unterirdisches Versteck"

Die Jury des internationalen Wettbewerbs des New York Film Festivals and TV Awards vergab ihre Preise am 10.04.2018. In der Kategorie Dokudrama ging die Goldmedaille an den Film "Unterirdisches Versteck", an dessen Produktion die Konrad-Adenauer-Stiftung in Polen beteiligt war.

Inne publikacje

Co dalej z euro?

Trzy scenariusze dla Polski
Publikacja powstała w ramach współpracy Fundacji im. Roberta Schumana, Fundacji Konrada Adenauera w Polsce oraz przy wsparciu Związku Stowarzyszeń Forum Ruchu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Raport opisuje trzy scenariusze wynikające z decyzji Polski w sprawie członkostwa w strefie euro. Zawiera on analizę skutków politycznych, prawnych i finansowych wejścia Polski do strefy euro, braku deklaracji terminu wejścia lub pozostania poza strefą euro. Autorami raportu są prof. Witold M. Orłowski, dr Bartłomiej Nowak, prof. Artur Nowak-Far, prof. Grzegorz Gorzelak, prof. Marta Götz.