Publikacje

Informacje z kraju

Konflikt na Kaukazie z perspektywy Polski

z Stephan Georg Raabe, Anna Katharina Bölling

Reakcje i oceny
Wybuch wojny o gruziński region Południowej Osetii na początku sierpnia wywołał w krajach NATO i Unii Europejskiej zróżnicowane reakcje i oceny. Anna Bölling, Trainee Fundacji Adenauera w Polsce opisuje w swoim raporcie z 25 sierpnia br. polityczne echo tych wydarzeń w Polsce, a Stephan Raabe, dyrektor Biura Fundacji wyjaśnia kulisy tych opinii z perspektywy Europy Środkowo-wschodniej. W międzyczasie prezydent Rosji Medwiediew uznał niepodległość Południowej Osetii i Abchazji.

Inne publikacje

Odważyć się na prawdziwe pojednanie

z Stephan Georg Raabe

Odwołanie się do wartości chrześcijańskich jako przesłanka do prawdziwego pojednania
Dokumentacja pochodzi z: "Tagespost. Katholische Zeitung für Politik, Gesellschaft und Kultur" z 09.08.2008

Informacje z kraju

Polen und Juden

z Stephan Georg Raabe

Der christlich-jüdische Dialog im Rahmen des Länderprogramms Polen der Konrad-Adenauer-Stiftung
Vor dem Hintergrund der Geschichte der Juden in Polen werden die Aktivitäten der Adenauer-Stiftung in Polen im Dialog mit der jüdischen Welt beschrieben.

Informacje z kraju

Reakcje w Polsce na Referendum w sprawie Traktatu Lizbońskiego w Irlandii

z Stephan Georg Raabe, Anna Katharina Bölling

Premier opowiada się za traktatem, prezydent uważa go za bezprzedmiotowy
Analiza polityczna nt reakcji politycznych i prasowych po irlandzkim NIE dla Traktatu Reformującego UE

Inne publikacje

Amerykańska tarcza antyrakietowa w Europie

z Stephan Georg Raabe, Stephan Frühling, Svenja Sinjen, Norbert Wagner, Roman Sehling, Maria Wagrowska, Stefan Gehrold, Thomas Kunze, Henri Bohnet, Karl-Heinz Kamp

Konieczność, warunki, akceptacja
Publikacja ta jest zbiorem artykułów informujących w jęz. polskim i niemieckim o projekcie rozmieszczenia amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Europie. Zgromadzone analizy polityczne obejmują stanowiska amerykańskie, polskie, czeskie rosyjskie i niemieckie, jak podsumowanie szczytu NATO w Bukareszcie z 2008 r. Na 76 stronach zawarte jest kompedium wiedzy nt. tarczy antyrakietowej, które można zamówić w Fundacji Adenauera w Warszawie

Informacje z kraju

Potencjalna stabilizacja

z Stephan Georg Raabe

Polska po IV Republice
Po latach burzliwych zarówno w polityce wewnętrznej jak i zagranicznej, Polskę czeka stabilizacją. Wydaje się, że najbardziej konieczne jest uporządkowanie działań zapewniających spokój i dobrobyt dla społeczeństwa. Analiza ta dotyczy wydarzeń od roku 2005. Opisuje najważniejsze problemy związane z polityką wewnętrzną, zadania dla polityki europejskiej i polityki wobec Niemiec, jak i zmiany w systemie partyjnym, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, znaczenie Kościoła i mediów. Jest to skrócona wersja artykułu, który ukazał się w periodyku "KAS-Auslandsinformationen".

Inne publikacje

Religia, Jednostka, Wspólnota

Ukazał się kolejny zeszyt kwartalnika "Chrześcijaństwo-Świat-Polityka". Autorem szóstego numeru pt. "Religia, Jednostka, Wspólnota" jest pani prof. dr. hab. Mirosława Grabowska z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Z tezami pani prof. Grabowskiej polemizują pani prof. Irena Borowik (Instytut Socjologii UW) oraz pan prof. Jan Grosfeld (Instytut Politologii UKSW).Wydawcami kwartalnika są Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Informacje z kraju

Zur Lage der Bürgerplattform (PO) in Polen

z Stephan Georg Raabe

Regierungspartei mit Perspektive
Die PO ist aus den vorgezogenen Neuwahlen in Polen am 21. Oktober 2007 als weitaus stärkste Partei hervorgegangen. Seit 19. November bildet sie gemeinsam mit der ländlich ausgerichtetenPolnischen Volkspartei PSL eine stabile Regierungskoalition.

Informacje z kraju

Apel przeciwko likwidacji Instytutu Polskiego w Lipsku

Jak ogłoszono w prasie Polski Instytut oraz Konsulat Generalny w Polsce maja zostać zamknięte.

Inne publikacje

Social Market Economy and Globalisation

Im Ergebnis des Seminars "Soziale Marktwirtschaft. Wie sind die Herausforderungen des Sozialen und des Marktes zu vereinbaren?" (Nov. 2007) erschien eine englischsprachige Publikation "Social Market Economy and Globalisation". Unter Redaktion von Dr. Maciej Grabowski wurde diese Publikation durch das Forschungsinstitut für Marktwirtschaft (IBnGR) und die Konrad-Adenauer-Stiftung in Polen herausgegeben.