Publikacje

Informacje z kraju

Reakcje w Polsce na Referendum w sprawie Traktatu Lizbońskiego w Irlandii

z Stephan Georg Raabe, Anna Katharina Bölling

Premier opowiada się za traktatem, prezydent uważa go za bezprzedmiotowy
Analiza polityczna nt reakcji politycznych i prasowych po irlandzkim NIE dla Traktatu Reformującego UE

Inne publikacje

Amerykańska tarcza antyrakietowa w Europie

z Stephan Georg Raabe, Stephan Frühling, Svenja Sinjen, Norbert Wagner, Roman Sehling, Maria Wagrowska, Stefan Gehrold, Thomas Kunze, Henri Bohnet, Karl-Heinz Kamp

Konieczność, warunki, akceptacja
Publikacja ta jest zbiorem artykułów informujących w jęz. polskim i niemieckim o projekcie rozmieszczenia amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Europie. Zgromadzone analizy polityczne obejmują stanowiska amerykańskie, polskie, czeskie rosyjskie i niemieckie, jak podsumowanie szczytu NATO w Bukareszcie z 2008 r. Na 76 stronach zawarte jest kompedium wiedzy nt. tarczy antyrakietowej, które można zamówić w Fundacji Adenauera w Warszawie

Informacje z kraju

Potencjalna stabilizacja

z Stephan Georg Raabe

Polska po IV Republice
Po latach burzliwych zarówno w polityce wewnętrznej jak i zagranicznej, Polskę czeka stabilizacją. Wydaje się, że najbardziej konieczne jest uporządkowanie działań zapewniających spokój i dobrobyt dla społeczeństwa. Analiza ta dotyczy wydarzeń od roku 2005. Opisuje najważniejsze problemy związane z polityką wewnętrzną, zadania dla polityki europejskiej i polityki wobec Niemiec, jak i zmiany w systemie partyjnym, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, znaczenie Kościoła i mediów. Jest to skrócona wersja artykułu, który ukazał się w periodyku "KAS-Auslandsinformationen".

Inne publikacje

Religia, Jednostka, Wspólnota

Ukazał się kolejny zeszyt kwartalnika "Chrześcijaństwo-Świat-Polityka". Autorem szóstego numeru pt. "Religia, Jednostka, Wspólnota" jest pani prof. dr. hab. Mirosława Grabowska z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Z tezami pani prof. Grabowskiej polemizują pani prof. Irena Borowik (Instytut Socjologii UW) oraz pan prof. Jan Grosfeld (Instytut Politologii UKSW).Wydawcami kwartalnika są Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Informacje z kraju

Zur Lage der Bürgerplattform (PO) in Polen

z Stephan Georg Raabe

Regierungspartei mit Perspektive
Die PO ist aus den vorgezogenen Neuwahlen in Polen am 21. Oktober 2007 als weitaus stärkste Partei hervorgegangen. Seit 19. November bildet sie gemeinsam mit der ländlich ausgerichtetenPolnischen Volkspartei PSL eine stabile Regierungskoalition.

Informacje z kraju

Apel przeciwko likwidacji Instytutu Polskiego w Lipsku

Jak ogłoszono w prasie Polski Instytut oraz Konsulat Generalny w Polsce maja zostać zamknięte.

Inne publikacje

Social Market Economy and Globalisation

Im Ergebnis des Seminars "Soziale Marktwirtschaft. Wie sind die Herausforderungen des Sozialen und des Marktes zu vereinbaren?" (Nov. 2007) erschien eine englischsprachige Publikation "Social Market Economy and Globalisation". Unter Redaktion von Dr. Maciej Grabowski wurde diese Publikation durch das Forschungsinstitut für Marktwirtschaft (IBnGR) und die Konrad-Adenauer-Stiftung in Polen herausgegeben.

Inne publikacje

Nils Goldschmidt

z Nils Goldschmidt

Spór o element społęczny gospodarki rynkowej
Zeszyt z cyklu Raporty Fundacji Konrada Adenauera w Polsce Nr. 7, 2008

Inne publikacje

Die ethische Bürgergesellschaft in Mittelosteuropa

Christentum - Welt - Politik. Quartalshefte zum gesellschaftlichen Nachdenken aus christlicher Verantwortung
Nummer 1 (2) 2008, Prof. Edmund Wnuk-Lipiński: „Die verschlungenen Pfade der Gestaltung der Bürgergesellschaft in Mittelosteuropa”

Inne publikacje

Polska - Niemcy - Francja

Wzajemne postrzeganie po rozszerzeniu Unii Europejskiej
Analiza Instytutu Spraw Publicznych we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce pod redakcją Leny Kolarskiej-Bobińskiej i Mateusza Fałkowskiego