Репортажи от различните страни

On the Situation of Media in Bulgaria

от Dr. Dirk Förger, Dr. Christiana Christova

With a View on Their Civil Contribution

Somewhat less than two decades after the downfall of communism, things are not looking well for Bulgaria’s media landscape. In the Worldwide Press Freedom Index, the country was relegated from rank 35 to rank 51 between 2006 and 2007. This is a compelling reason for alarm, as the freedom of the press always reflects the quality of democracy, and as the media especially should act as a corrective to the authority of the state, uncovering irregularities and pillorying abuses of power

за тази серия

Фондация „Конрад Аденауер“ разполага със собствени представителства в 70 държави на пет континента. Чуждестранните локални сътрудници могат да ви информира от първа ръка относно актуалните събития и пълносрочните проекти във вашата държава. В „Локална информация“ те предлагат на потребителите на уебсайта на фондация „Конрад Аденауер“ ексклузивни анализи, историческа информация и оценки.