Einzeltitel

Vyplatí se rozumět politice?

Občanské vzdělávání v ČR a Německu

Rostoucí nedůvěra občanů v demokratické instituce je jednou z výrazných charakteristik současné západní společnosti. Ekonomická recese posledních let odhalila, že společnost prochází hlubokou krizí důvěry v zastupitelskou demokracii. V České republice sledujeme pokles důvěry v politiku jako účinného nástrojezměny ve společnosti. Alarmující je, že celé čtvrtině české populace je lhostejné, zda v zemi je demokratický nebo nedemokratický režim. Právě rozvoj aktivního občanství je jednou z odpovědí na to, jak negativním dopadům lokálních i celospolečenských změn předcházet.

Vyplatí se rozumět politice? Na tuto otázku odpovídá stejnojmenná publikace, kterou vydalo Zastoupení Konrad-Adenauer-Stiftung v České republice. Politická gramotnost občanů je nejen jeden z hlavních stabilizátorů demokratického systému, ale také indikátorem jeho kvality. První československý prezident Tomáš Garrique Masaryk již při vzniku první československé demokracie řekl: "Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii… Demokracii dělají demokrati a lepší demokracii lepší demokrati."

Publikace vysvětluje význam občanského vzdělávání na příkladu dvou zemí s odlišnými historickými a demokratickými tradicemi - České republiky a Německa, států sousedících v srdci Evropy. Srovnání občanského vzdělávání v obou zemích umožňuje výměnu zkušeností a také poučení z dobré praxe. Publikace přináší nové impulsy pro věcnou debatu o smyslu, nutnosti a kvalitě občanského vzdělávání v demokratických systémech.

Obě případové studie jsou rozděleny do sedmi kapitol. První kapitola se věnuje významu občanského vzdělávání. Dále je představena struktura občanského vzdělávání a jeho jednotliví aktéři – stát, občanská společnost,podnikatelé, odbory, (politické) nadace a církve. V dalších kapitolách jsou popsány konkrétní příklady občanského vzdělávání v oblasti školství a ve vzdělávání dospělých. Poslední část se pak věnuje doporučením, jak by jednotlivé systémy mohly být dále rozvíjeny.

Publikaci si můžete zdarma stáhnout na této stránce.

Sdílet

kontaktní osoba

Matthias Barner

Matthias  Barner bild

Leiter des Auslandsbüros Vereinigtes Königreich und Irland

matthias.barner@kas.de +44 20 783441 19

informace o objednání

vydavatel

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

erscheinungsort

Tschechische Republik Tschechische Republik