Příspěvky k akcím

"Wie steht es um das europäische Projekt?"

od M. Nicolas Sarkozy

Grundsatzrede zu Europa von Nicolas Sarkozy, Minister für Inneres und Raumordnung und Parteivorsitzender der UMP

Innenminister Sarkozy hielt am 16. Februar 2006 auf Einladung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) und der Konrad-Adenauer Stiftung in Berlin eine Grundsatzrede zu Europa

Nicolas Sarkozy, Minister für Inneres und Raumordnung und Parteivorsitzender der UMPDr. Arend Oetker, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) bei der BegrüßungsredeDr. Norbert Lammert MdB hält die Begrüßungsrede

Dr. Norbert Lammert MdB im Gespräch mit Minister Nicolas SarkozyMinister Nicolas Sarkozy mit Dr. Arend Oetker

Das Copyright für alle Bilder liegt bei der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.,
Die Nutzung der Bilder ist mit der Pressestelle der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. abzustimmen.
Der Bild-Nachweis für alle Bilder lautet wie folgt:
Foto(s): Henning Lüders

Sdílet

kontaktní osoba

Tobias Bott

Pressemitteilungen
13. února 2006
Pressemitteilung
Příspěvky k akcím
20. února 2006
Version française

o této sérii

Nadace Konrada Adenauera, její vzdělávací workshopy, vzdělávací centra a zahraniční kanceláře nabízejí ročně několik tisíc akcí na různá témata. O vybraných konferencích, akcích, sympóziích atd. informujeme aktuálně a exkluzivně pro vás na www.kas.de. Zde naleznete kromě obsahového souhrnu i další materiály jako jsou obrázky, texty přednášek, video nebo audiosestřihy.

informace o objednání

erscheinungsort

Sankt Augustin Deutschland