Události

Odborná konference

Budoucnost evropské integrace

ve spolupráci s Občanským institutem

Evropská integrace, jinými slovy těsnější spojení evropských národů. Tato konference diskutuje, co by měla přinést budoucnost evropské integrace.

Seminář

Liberálně-konzervativní akademie

ve spolupráci s CEVRO LKA

Na akci se budou diskutovat aktuální témata hospodářských, vnitřně a zahraničně-politických a právnických oblastí. Cílovou skupinou jsou vědečtí pracovníci, kteří se připravují na převzetí svých funkcí a mandátů v politice a státní správě.

Odborná konference

EU ze středoevropské perspektivy

mit Bolzano Gesellschaft

Zástupci politiky, vědy a médií z Německa, České republiky a Polska budou diskutovat o hlavních problémech, které vznikly v české a polské společnosti jako důsledek zasahování evropské politiky do politiky vnitřní.

Prezentace knihy

Lexikon sociálně-tržního hospodářství

Präsentation des Lexikons "Soziale Marktwirtschaft"

Vydavatel a autoři shrnuli v krátkych příspěvcích nejdůležitejší aspekty težkých věcných otázek a formulovali je srozumitelnou řečí.

Prezentace knihy

Die EU-Ratspräsidentschaft Tschechiens (mit IREAS)

Die Publikation "Die EU-Ratspräsidentschaft Tschechiens" wird vorgestellt und diskutiert.

Fórum

Lidé a média

ve spolupráci s Novým Městem

Diskutovat se bude situace v mediálním prostředí a aktuální vývoj v české politice.

Seminář

„Rok 1968 a 40 let poté. Perspektivy pro církev a společnost v České republice a v Německu“

ve spolupráci s ČKA

Teologové, biskupové, duchovní a zájemci diskutují na téma: „Rok 1968 a 40 let poté. Perspektivy pro církev a společnost v České republice a v Německu“.

Odborná konference

Moderní společnost a sociální odpovědnost

ve spolupráci s Academia Bohemica

Na konferenci se bude diskutovat téma společnosti a sociální odpovědnosti.

Seminář

Rozhodujeme v Evropě

ve spolupráci s EUTIS

Simulace evropských institucí a procesu rozhodování v nich by měla podnítit zájem studentů a rozšířit jejich vědomosti o EU.

Odborná konference

Forum 2000

Hlavním tématem této konference je "Mezi otevřeností a fundamentalismem ve 21. století: Tradice a modernita jako problém". O této problematice budou diskutovat politici, novináři a odborníci.

KAS

Dny NATO v Ostravě 2022

Největší bezpečnostní akce ve střední Evropě očima naší trainee Bereniky

Svítá. Je sobota 17. září 2022, půl sedmé ráno, a členové týmu z Konrad-Adenauer-Stiftung právě dorazili do areálu mošnovského letiště, kde se koná už 22. ročník Dnů NATO v Ostravě. Jako trainee Konrad-Adenauer-Stiftung mám možnost být u toho a pomáhat v týmu hlavního organizátora Jagello 2000. A podílet se tak na největší bezpečnostní akci ve střední Evropě.

Juliane Liebers

Podporovat Ukrajinu znamená podporovat Evropu

Letošní Den Konrad-Adenauer-Stiftung se nesl ve znamení solidarity a pomoci Ukrajině a také aktivního hledání konkrétních řešení ruské agrese

Každoročně pořádaný Den Konrad-Adenauer-Stiftung i letos pod motivem „Gemeinsam.Demokratie.Gestalten“, tedy „Společně. Utváříme. Demokracii.“, poskytl prostor pro debaty a podněty k zamyšlení ohledně aktuální politické situace, kterou udává vývoj války na Ukrajině. V panelových diskusích k nové éře Evropy se experti, mezi nimi také Martin Svárovský, český diplomat a místopředseda zahraničního výboru KDU-ČSL, shodli na tom, že už nic nebude takové jako dříve.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 86.