Události

Kongres

Transatlantické společenství a jeho bezpečnostní výzvy ve 21. století

ve spolupráci s MPÚ

Transatlantická komunita je konfrontována s novými výzvami. Ale co s bezpečnostními výzvami ve 21. století?

Odborná konference

Role evropských zprostředkovatelů v přijímacím procesu s kandidátskymi státy jihovýchodní Evropy

ve spolupráci s VŠE a CES

Prostřednictvím mnoha programů alokuje Evropská unie značné zdroje do procesu evropské integrace. Co to znamená pro kandidátské země jihovýchodní Evropy a jejich ambice v procesu integrace?

Sympózium

Vědecko-politické sympozium

ve spolupráci s MPÚ a Masarykovou univerzitou

Vedoucí politologové a sociální vědci České republiky diskutují aktuální politické otázky ale též stav české ekonomiky.

Přednáška

Aktuální stav česko-německých vztahů

ve spolupráci s VŠE

51 mld. eur je obrat obchodu za rok 2007: Německo vychází dobře s Českou republikou. Miriam Schwan - výkonní ředitelka Česko-německé průmyslové komory podáva informace o česko-německých vztazích.

Workshop

Europäische Werte im Film – Totalitarismus vs. Demokratie

In Zusammenarbeit mit OI, CEVRO Institut, MK und MKD.

Studenten sollen in ausgewählten Filmen die Gefahren totalitärer Regime, aber auch europäische Werte kennenlernen. Die Veranstaltung beginnt mit einem einführenden Vortrag und endet mit einer Diskussion.

Přednáška

Konkurence evropských států a jejich regionů

ve spolupráci s VŠE a CES

Kromě USA, Číny a Ruska patří Evropa k nejsilnějším ekonomikám světa. Ale co s konkurencí v samotné Evropě? Které regiony dosahují obrovský růst a které jsou pod průmerem EU? Jaká politika EU by mohla pomoci?

Odborná konference

Tlaky na rodinu v moderní společnosti

ve spolupráci si Národním centrem pro rodinu

Moderní společnost nenechává žádný prostor pro rodinu: práce, finanční tlaky, nezaměstnanost, důchodové zabezpěčení ve vyšším věku - mladí lidé si ješte nechtějí zakládat rodiny. Ale co tedy s rodinnou politikou v Evropě?

Odborná konference

Výhody a nevýhody eura

ve spolupráci s European Movement

Původně plánovala Česká republika zavést euro v roce 2010. V současné době se zavedení eura ješte před rokem 2012 zdá být nereálné. Akce informuje o šancích a rizicích pro Českou republiku při zavedení eura.

Přednáška

Euro a mezinárodní ekonomie

ve spolupráci s VŠE a CES

Euro bylo vytvořeno jako doplněk k dolaru jako světové měně. Jaké důsledky to má na finanční trhy?

Odborná konference

Liberalní institut: Jacques Garello

ve spolupráci s LI

Mancur Olson prezentuje svou knihu "Vzestup a pád národů" o ekonomické teorii a ekonomické politice.

KAS

Dny NATO v Ostravě 2022

Největší bezpečnostní akce ve střední Evropě očima naší trainee Bereniky

Svítá. Je sobota 17. září 2022, půl sedmé ráno, a členové týmu z Konrad-Adenauer-Stiftung právě dorazili do areálu mošnovského letiště, kde se koná už 22. ročník Dnů NATO v Ostravě. Jako trainee Konrad-Adenauer-Stiftung mám možnost být u toho a pomáhat v týmu hlavního organizátora Jagello 2000. A podílet se tak na největší bezpečnostní akci ve střední Evropě.

Juliane Liebers

Podporovat Ukrajinu znamená podporovat Evropu

Letošní Den Konrad-Adenauer-Stiftung se nesl ve znamení solidarity a pomoci Ukrajině a také aktivního hledání konkrétních řešení ruské agrese

Každoročně pořádaný Den Konrad-Adenauer-Stiftung i letos pod motivem „Gemeinsam.Demokratie.Gestalten“, tedy „Společně. Utváříme. Demokracii.“, poskytl prostor pro debaty a podněty k zamyšlení ohledně aktuální politické situace, kterou udává vývoj války na Ukrajině. V panelových diskusích k nové éře Evropy se experti, mezi nimi také Martin Svárovský, český diplomat a místopředseda zahraničního výboru KDU-ČSL, shodli na tom, že už nic nebude takové jako dříve.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 86.