Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Workshop

Der Europäische Strukturfonds

mit VŠE

Im Rahmen der Europäischen Strukturfonds werden Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, Existenzgründer, Kommunen für den Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur, Maßnahmen zur Verbesserung der Umwelt, Dienstleistungen etc. gefördert.

Workshop

Der Europäische Strukturfonds

mit VŠE

Die EU-Strukturfonds werden für die kommende Förderperiode 2007-2013 neu ausgerichtet. Welche Inhalte werden dort charakterisierend sein?

Workshop

Der Europäische Strukturfonds

mit VŠE

Die EU-Strukturfonds werden für die kommende Förderperiode 2007-2013 neu ausgerichtet. Welche Inhalte werden dort charakterisierend sein?

Workshop

Der Europäische Strukturfonds

mit VŠE

Die EU-Strukturfonds werden für die kommende Förderperiode 2007-2013 neu ausgerichtet. Welche Inhalte werden dort charakterisierend sein?

Odborná konference

Der europäische Verfassungsvertrag - Ein Projekt mit Zukunft für die Zukunft?

in Zusammenarbeit mit der Juristischen Fakultät

Die Konferenz hat zum Ziel, die Diskussion um die Zukunft der Europäischen Union zu beleben. Fachleute für Wirtschaft, Recht und Politik werden die Situation Europas jeweils aus ihrem Blickwinkel beleuchten und Strategien für die Zukunft darstellen.

Odborná konference

Der Europäische Verfassungsvertrag und die deutsch-tschechischen Beziehungen im erweiterten Europa

in Zusammenarbeit mit dem Juniorklub der Christdemokraten und den Jungen Konservativen

Vor dem Hintergrund der Debatte um die europ. Verfassung diskutieren junge Politiker mit Vertretern des tsch. Parlaments, u.a. Jan Zahradil ODS, und des Europ. Parlaments u.a. Bernd Posselt CSU über die Zukunft der deutsch-tschechischen Beziehungen.

Odborná konference

Der Kampf der Charta 77 – ein Vermächtnis für die repräsentative Demokratie!

In Zusammenarbeit mit ÚSDČAV

Die Konferenz beschäftigt sich mit der Entstehung der Charta 77 und ihrer Bedeutung für das 21. Jh. Einige der Verfasser der Charta 77 werden als Augenzeugen von ihren Erfahrungen des Widerstands gegen das sozialistische Regime berichten.

Odborná konference

Der Lissabonner Vertrag: Aufgaben für Tschechische Verfassung

mit IIPS

Der Lissabonner Vertrag ist nach wie vor nicht ratifiziert in Tschechien. Welche Probleme sehen Verfassungsrichter und Rechtsexperten bei der Implementierung des Vertrages in tschechisches nationales Recht?

Seminář

Der Mensch und die Medien

in Zusammenarbeit mit der Josef Lux Stiftung

Medienzeitalter und Mediengesellschaft sind Schlagwörter, die die heutige Zeit charakterisieren sollen. Bei der Veranstaltung soll erörtert werden, wie die Medien das Leben, aber auch die Wahrnehmung der Menschen beeinflussen.

Odborná konference

Der Mittlere Osten und die Europäische Union

in Zusammenarbeit mit VŠVSMV, der Hochschule für öffentliche Verwaltung und internationale Beziehungen in Prag

Thema der Konferenz ist die Situation in Israel und im Mittleren Osten. Die Teilnehmer diskutieren die Rolle der USA, der EU und der UN in der Region und eine mögliche Neuorientierung ihres Einsatzes.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.