Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Sympózium

VIII. Mezinárodní sympózium “Česká zahraniční politika“

Konrad-Adenauer-Stiftung pořádá v rámci 8. Mezinárodního sympózia “Česká zahraniční politika“ organizovaném IIR Praha speciální třídílnou panelovou diskuzi pod názvem “Visegrádská čtyřka a Německo: Partnerství v těžkých časech.“

Seminář

Zadávání veřejných zakázek

ve spolupráci s TOPAZem

Od 1. října 2016 bude účinný nový zákon o zadávání veřejných zakázek (č. 134/2016 Sb.), který stanovuje nová pravidla. Na co bychom se měli připravit a jaké změny přináší?

Odborná konference

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

ve spolupráci s CES

Zveme Vás na EVROPSKÝ DEN, který již poosmé organizuje Centrum evropských studií na Vysoké škole ekonomické v Praze ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung Praha. Letošním tématem bude "Evropská unie po dohodě s Velkou Británií".

Odborná konference

XVIII. Štiřínské rozhovory - Průmysl 4.0

ve spolupráci s ČNOPK

Strategie "Průmysl 4.0" je základním předpokladem pro udržení a zvýšení konkurenceschopnosti v budoucnosti.

Odborná konference

Solidarita v rodině a společnosti

ve spolupráci se Sdružením Ackermann-Gemeinde

Jakou roli hraje rodina v dnešní společnosti a jak je důležitá pro hospodářskou budoucnost společnosti?

Odborná konference

Víra a společnost

ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií

Zveme Vás na konferenci na téma „Víra a společnost“, kterou pořádá ve dnech 18. a 19. prosince 2015 v prostorách pražského emauzského kláštera ČKA a INSTITUT DIALOGU ČKA ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung.

Diskuse

Hledání evropské identity

ve spolupráci s Centrem současného umění DOX a Platformou evropské paměti a svědomí

Celoroční cyklus "Hledání identity" uzavře poslední, třetí díl, který se bude věnovat hledání evropské identity. Přechozí dvě diskuse byly věnovány hledání současné české identity a úvahám o přetrvávání národních stereotypů.

Odborná konference

Jednotný digitální trh v Evropské unii a jeho výhody pro Českou republiku

Ve spolupráci s TOPAZ a Wilfried Martens Centre for European Studies

Nově objevené digitální hranice přináší otázku, zda jsme v tomto digitálním světě Evropany a nebo, zda nás tyto hranice rozdělují bez ohledu na Schengenský prostor. Konference se zaměří na návrh jednotného digitálního trhu a autorská práva v EU.

Odborná konference

Rodina a profese - konflikt nebo harmonie?

ve spolupráci s Michaelou Šojdrovou, poslankyní Evropského parlamentu

Role ženy se v posledních desetiletích výrazně proměnila. Ženy dnes mají mnohem více svobody a možností, otevřel se jim přístup ke vzdělávání i profesní kariéře. S tím vyvstává i potřeba skloubit pracovní a rodinný život.

Odborná konference

Sladění práce a rodiny

ve spolupráci s Mladými lidovci a IPES

Moderní společnost 21.století přináší nové výzvy pro rodinný život a výchovu dětí. Jak sladit pracovní život s životem rodinným je otázka, na kterou stále více mladých rodin hledá odpověď. Seminář představí nové cesty, jak rodinu a práci spojovat.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.