Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Diskuse

Kvalita a účel univerzitního vzdělávání

ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií

Další ze série kolokvií České křesťanské akademie se bude věnovat otázce kvality a účelu univerzitního vzdělání v ČR.

Odborná konference

Česko-Německý dialog

Německo a Česko: Na cestě k nové Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung a Dräger-Stiftung ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky a Německým velvyslanectvím v Praze pořádají Česko-Německý dialog na téma "Německo a Česko: Na cestě k nové Evropě".

Odborná konference

Kulturou proti antisemitismu a neonacismu

ve spolupráci s Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém

V neděli 22.4.2012 proběhne v Praze projekt "Kulturou proti antisemitismu a neonacismu". Jeho cílem je představit Prahu a Českou republiku jako místo, kde nebude antisemitismus a neonacismus tolerován.

Odborná konference

Komu "radí" mediální rady? (A kdo radí jim...)

ve spolupráci s Pontes o.s.

Mediální rady v ČR mají dle zákona dbát o obsahovou nezávislost a pluralitu mediálního vysílání. Zároveň rozhodují o udělování licencí na vysílání. Jak tyto svoje úlohy naplňují? Komu a jak radí mediální rady? A kdo radí jim?

Odborná konference

Udržitelný rozvoj III. - Funkce moderního evropského státu: rozkvět nebo úpadek ve prospěch soukromého sektoru?

ve spolupráci s Vysokou školou evropských a regionálních studií

Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Mgr. Juraje Thomy se koná mezinárodní vědecká konference.

Odborná konference

XXI. Deutsch-tschechisches Brünner Symposium – Dialog in der Mitte Europas

in Zusammenarbeit mit der Sdružení Ackermann-Gemeinde

Der Einundzwanzigste Jahrgang des traditionellen Deutsch-tschechischen Brünner Symposiums wird sich mit der Zukunft der Deutsch-tschechischen Zusammenarbeit im heutigen Europa, welches im Wandel begriffen ist, beschäftigen.

Odborná konference

XXI. Česko-německé brněnské symposium - Dialog uprostřed Evropy

ve spolupráci se Sdružením Ackermann-Gemeinde

Dvacátý první ročník tradičního česko-něměckého brněnského symposia se bude věnovat budoucnosti česko-německé spolupráce v současné měnící se Evropě.

Odborná konference

Lesereise von Herma Kennel

in Zusammenarbeit mit Antikomplex

Wir laden Sie herzlich zur öffentlichen Lesungen des Buches "BergersDorf" der deutschen Autorin Herma Kennel ein.

Prezentace knihy

Veřejné čtení Hermy Kennelové

ve spolupráci s Antikomplex o.s.

Srdečně Vás zveme na veřejné čtení z knihy BergersDorf německé autorky Hermy Kennelové.

Odborná konference

XI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O RODINNÉ POLITICE

ve spolupráci s Národním centrem pro rodinu

Konference se bude věnovat rodinné politice v České republice a faktorům, které ovlivňují chování rodin při naplňování jejích společensky nezastupitelných funkcí.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.