Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Rozhovor s experty

Energiemi plýtvat, šetřit nebo hospodařit?

ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií

Kolokvium se uskuteční 30. listopadu 2011 od 18 hodin v Emauzském klášteře v Praze.

Odborná konference

Korupce a média

Konference u příležitosti udělení Regionální novinářské ceny KAS 2011

Jak udělat regionální noviny atraktivnější? Jak překonávat různá úskalí při informování o korupčních případech? Co vše musí obsahovat zajímavý profil?

Fórum

Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie

Ve spolupráci s EUTIS,o.p.s.

Již čtvrtý ročník simulace jednání institucí Evropské unie se uskuteční v termínu od 10. do 13. listopadu v Olomouci.

Odborná konference

Nové výzvy pro Evropskou unii

Ve spolupráci s Centrem evropskych studií VŠE

První česká vědecká konference v oblasti evropských studií se bude věnovat tématu nových výzev pro Evropskou unii z pohledu ekonomie, práva a politologie. Na konferenci budou uděleny ceny za vědecký přínos v oblasti evropských studií.

Fórum

Adenauer-Fórum

Zastoupení Konrad-Adenauer-Stiftung v České republice pořádá u příležitosti 20. výročí zahájení své činnosti slavnostní setkání ADENAUER FORUM na téma "Společné hodnoty v Evropě".

Seminář

Výměna zkušeností z oblasti sociálního začleňování

Ve spolupráci s Občanským institutem a Úřadem vlády

Zástupci akademické obce, politici, zástupci Úřadu vlády ČR a lidé z praxe budou hovořit o jednotlivých aspektech, hrajících klíčovou roli v oblasti sociálního začleňování (vzdělávání, bydlení, zaměstnanost, zadluženost a volný čas dětí).

Seminář

Mladí politici a boj proti korupci

Ve spolupráci s Transparency International

Na semináři budeme prezentovat případové studie otevřené manipulace voleb v Českém Těšíně a Krupce. Dále se budeme věnovat problematice veřejných zakázek a financování politických stran.

Seminář

Korupční rizika a jejich indikátory při zadávání veřejných zakázek

Ve spolupráci s Transparency International

Na semináři seznámíme účastníky s právní stránkou zadávání veřejných zakázek. Konkrétně budeme věnovat pozornost přípravě novely zákona o veřejných zakázkách a analýze jednotlivých kroků lobbistů, kterými se snaží ovlivnit jeho výslednou podobu.

Seminář

Volba hlavy státu

Ve spolupráci s vysokou školou CEVRO Institut

Mezinárodní seminář "Volba hlavy státu" s podtitulem "Názory ústavní a politické" se bude věnovat např. výhodám a nevýhodám přímých a nepřímých voleb, zkušenostem s přímou volbou ve Francii a Izraeli a dalším otázkám spojeným s tímto tématem.

Seminář

Chceme tu zůstat? aneb Podpora zdravé rodiny v rukou komunálních politiků

Ve spolupráci s Národním centrem pro rodinu

V rámci tohoto semináře pro komunální politiky, pracovníky veřejné správy a všechny další zájemce se jednotliví řečníci pokusí odpovědět na otázku "Co udělat, aby se demografická krize nedotkla Vaší obce?".

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze

Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 82.