Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Přednáška

Euro a mezinárodní ekonomie

ve spolupráci s VŠE a CES

Euro bylo vytvořeno jako doplněk k dolaru jako světové měně. Jaké důsledky to má na finanční trhy?

Odborná konference

Liberalní institut: Jacques Garello

ve spolupráci s LI

Mancur Olson prezentuje svou knihu "Vzestup a pád národů" o ekonomické teorii a ekonomické politice.

Fórum

Manipulace v a kvůli žurnalistice?

Jedna část ze série Člověk a média

Žurnalistika představuje klíčovou pozici v systému reprezentativní demokracie, protože formuje a vytváří postoj. Tato pozice je spjatá s odpovědností. Je vyvíjen nátlak na žurnalistiku? Nebo sama žurnalistika vytváří tlak na sebe?

Sympózium

Restituce cirkevního majetku

ve spolupráci s Agenturou Nula a ministerstvím kultury

Restutuční proces v české republice stagnuje. Důležitým bodem otázky není "jastli" ale "jak". Experti z oblasti politiky, církví, ekonomie a vědy diskutují požadavek legislativního návrhu.

Workshop

Evropské hodnoty ve filmu - totalitarismus vs. demokracie

ve spolupráci s CEVRO

Studenti jsou prostřednictvím vybraních filmů obeznámení s nebezpečím totalitních režimů a evropskými hodnotami. Akce začíná úvodní přednáškou a končí diskusí.

Odborná konference

Anti-semitismus v Evropě

ve spolupráci s ICEJ

Hlavním bodem akce byla problematika anti-semitismu v Evropě. Diskutovalo se, zda se v poslední době široce šíří anti-semitické útoky a zda útoky představují nové nebezpečí pro židovskou společnost.

Rozhovor

Liberálně-konzervatívní akademie

ve spolupráci s CEVRO Institutem

Diskutovat se budou aktuální ekonomické a právnické otázky a též problematika domácí a zahraniční politiky. Mladí akademici, kteří se chystají do svých funkcí, budou diskutivat na dané téma.

Workshop

Evropské hodnoty ve filmu - totalitarismus vs. demokracie

ve spolupráci s CEVRO a OI

Studenti se obeznamují s nebezpečím totalitních režimů a evropskými hodnotami prostřednictvím filmů. Akce začína úvodní přednáškou a končí diskusí.

Seminář

Využití regionálních strukturálních fondů - praktické rady pro využití evropských fondů I.

ve spolupráci s VŠE a CES

Využívaní evropských fondů se zroutilo v důsledku neprůhlednosti procesu žádostí. Zájemci byli instruováni v semináři o tom, jak se mají psát žádosti o peníze z evropského fondu k získaní prostředků, které EU přerozděluje.

Seminář

Aktuální ekonomické reformy v Německu - Agenda 2010

ve spolupráci s VŠE a CSE

Před pěti lety přijala vláda Gerharda Schrödera plán pro Německo s názvem Agenda 2010. V jakém stádiu jsou ambiciozní plány dnes? Čeho se již dosáhlo? Co se ješte bude dít?

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze

Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 82.