Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Prezentace knihy

Die EU-Ratspräsidentschaft Tschechiens (mit IREAS)

Die Publikation "Die EU-Ratspräsidentschaft Tschechiens" wird vorgestellt und diskutiert.

Fórum

Lidé a média

ve spolupráci s Novým Městem

Diskutovat se bude situace v mediálním prostředí a aktuální vývoj v české politice.

Seminář

„Rok 1968 a 40 let poté. Perspektivy pro církev a společnost v České republice a v Německu“

ve spolupráci s ČKA

Teologové, biskupové, duchovní a zájemci diskutují na téma: „Rok 1968 a 40 let poté. Perspektivy pro církev a společnost v České republice a v Německu“.

Odborná konference

Moderní společnost a sociální odpovědnost

ve spolupráci s Academia Bohemica

Na konferenci se bude diskutovat téma společnosti a sociální odpovědnosti.

Seminář

Rozhodujeme v Evropě

ve spolupráci s EUTIS

Simulace evropských institucí a procesu rozhodování v nich by měla podnítit zájem studentů a rozšířit jejich vědomosti o EU.

Odborná konference

Forum 2000

Hlavním tématem této konference je "Mezi otevřeností a fundamentalismem ve 21. století: Tradice a modernita jako problém". O této problematice budou diskutovat politici, novináři a odborníci.

Odborná konference

Evropská konference: změny z Nice a Lisabonu a jejich dopady na hospodářství

ve spolupráci s CIFE

Hlavními otázkami konference jsou, jaké změny vznikli jako důsledek Smlouvy z Nice a Lisabonské smlouvy a jaké hospodářské dopady přinášejí.

Seminář

Tschechien in einem starken Europa: Die EU-Ratspräsidentschaft 2009

Tschechien steht vor einer großen Herausforderung: Die Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2009. Welche Themen werden auf der Tagesordnung stehen? Welchen Beitrag kann Tschechien leisten? Politiker und Wissenschaftler diskutieren zum Thema.

Seminář

Der demokratische Sozialismus in Zukunft - reale Chance oder eine Illusion? (mit TIFIB)

In cooperation with TIFIB

Das Seminar berät mit Experten über die Zukunft des demokratischen Sozialismus. Wie real ist dieser im heutigen Europa noch?

Diskuse

EU interne Zusammenarbeit im Bereich von Justiz und innerer Sicherheit

mit VSE/CES

Studenten lernen die internen Prozesse der EU im Bereich der Justiz und inneren Sicherheit kennen. Gerade nach dem Beitritt zur Schengen-Zone steht Tschechien vor großen Herausforderungen.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.