Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Seminář

Seminar "Die Theorie des optimalen Währungsraum und ihre Implikationen"

in Zusammenarbeit mit VSE

Seminar über die Herausforderungen gemeinsamer Währungspolitik

Odborná konference

Wieviel Gleichheit muss sein? Zur Antidiskriminierungsrichtlinie der EU

Konferenz mit IREAS

Die Richtlinie zur Gleichbehandlung verbietet Rassendiskriminierung in zahlreichen Bereichen, einschließlich Zugang zu Arbeitsplätzen, Arbeitsbedingungen, Bezahlung, Bildung, Zugang zu Waren und Dienstleistungen und Sozialschutz.

Odborná konference

Die Zukunft der Regionalentwicklungs- und Beschäftigungspolitik in Europa

in Zusammenarbeit mit Ano pro Evropu

Internationale Experten diskutieren den Stand und die Herausforderungen der Regional- und Beschäftigungspolitik in der EU

Seminář

Geschichte, Aufbau und wirtschaftliche Folgen der sozialen Sicherungssysteme in der Europäischen Union

in Zusammenarbeit mit VSE

Blockseminar über soziale Sicherungssysteme in der Europäischen Union unter Leitung von Prof. von Laer (Universität Vechta, Deutschland)

Odborná konference

6 Jahre Krieg gegen den Terrorismus-Lösungsansätze aus Sicht der EU

Konferenz mit OI

EU will einheitliche Terrorbekämpfung

Diskuse

Deutsche EU-Ratspräsidentschaft: Erfahrungen und Empfehlungen

mit AEW

Diese Veranstaltung gibt einen Rückblick auf die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2007. Was wurde von den geplanten Zielen erreicht, wo wurden Kompromisse gemacht und was hätte besser gemacht werden könnnen?

Program studií a informací

Sommerakademie "Quellen der europäischen Zivilisation"

mit Liberalní Institut und Občansky Institut

Auf der Suche nach dem europäischen Gedächtnis

Workshop

Die Zukunft der christlichen Demokratie in der Tschechischen Republik

In Zusammenarbeit mit MKD

Welche Perspektiven haben die Christdemokraten ein Jahr nach den tschechischen Parlamentswahlen? Die Konferenz diskutiert die Situation und die Chancen einer Christdemokratischen Partei wie der KDU-ČSL in der Tschechischen Republik.

Program studií a informací

Aktuelle Entwicklungen in der Europäischen Union

In Zusammenarbeit mit AEW

Die diesjährige Sommerschule thematisiert aktuelle Problemfelder in der EU. Zeigen die Bürger der Mitgliedstaaten Interesse an der EU? Wie geht die EU mit Einzelinteressen der Mitgliedstaaten um? Wie ist die wirtschaftliche Lage in der EU?

Odborná konference

Die Europäische Union und ihre östlichen Nachbarn - Chance für eine neue Nachbarschaftspolitik

mit EUROPEUM

Welche Zukunft und Perspektiven hat der Dialog mit den osteuropäischen Nicht-Mitgliedsstaaten nach der deutschen EU-Ratspräsidentschaft?

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.