Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Diskuse

Die moderne Universität des 21. Jahrhunderts

In Zusammenarbeit mit ČKA

Teilnehmer dieser Diskussionsrunde haben die Gelegenheit, sich über die künftige Ausrichtung der universitären Bildung auszutauschen. Zu den Referenten zählt der Prorektor der Karls-Universität in Prag, Prof. Jan Bednář.

Kongres

Grundlagen des Subsidiaritätsprinzips und die Rolle der nationalen Parlamente in der EU

In Zusammenarbeit mit dem EU-Ausschuss des Senats der Tschechischen Republik

In der Europäischen Union stellt sich die Frage, welche politischen und rechtlichen Kompetenzen auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene angesiedelt werden. Die Tagung diskutiert die Möglichkeiten des Subsidiaritätsprinzips.

Rozhovor

Liberal-Konservative Akademie

in Zusammenarbeit mit CEVRO

Die Veranstaltung befasst sich mit aktuellen ökonomischen, innen- und außenpolitischen und juristischen Fragen. Zielgruppe sind junge Wissenschaftler, die sich auf die Übernahme von Funktionen und Mandaten in Politik und Verwaltung vorbereiten.

Diskuse

Europäische Werte im Film – Totalitarismus vs. Demokratie

in Zusammenarbeit mit OI, CEVRO Institut, MK und MKD.

Studenten sollen in ausgewählten Filmen die Gefahren totalitärer Regime, aber auch europäische Werte kennenlernen. Die Veranstaltung beginnt mit einem einführenden Vortrag und endet mit einer Diskussion.

Odborná konference

Die europäische Zivilgesellschaft

In Zusammenarbeit mit AEW

Welche Möglichkeiten der politischen Partizipation bestehen in europäischen Demokratien? Wie entwickeln sich Wertvorstellungen? Die Teilnehmer der Veranstaltung werden die Bedeutung der Zivilgesellschaft in Europa diskutieren.

Workshop

„Deus Caritas est“ – Caritas-Idee und Wertorientierung in Transformationsländern

Welchen Beitrag können Kirchen und caritative Einrichtungen zur Wertorientierung in Transformationsländern leisten? Im Rahmen des Workshops werden Möglichkeiten der Kooperation der christlichen Sozialarbeit und Wertevermittlung erörtert.

Workshop

Europäische Werte im Film – Totalitarismus vs. Demokratie

In Zusammenarbeit mit OI, CEVRO Institut, MK und MKD.

Studenten sollen in ausgewählten Filmen die Gefahren totalitärer Regime, aber auch europäische Werte kennenlernen. Die Veranstaltung beginnt mit einem einführenden Vortrag und endet mit einer Diskussion.

Seminář

Mart Laar: Herausforderung Globalisierung - wirtschafts- und gesellschaftliche Konzepte der EU

in Zusammenarbeit LI

Im Rahmen dieses Seminars wird der ehemalige estnische Ministerpräsident, Dr. Mart Laar, darüber referieren, wie die EU auf wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene den Ansprüchen der Globalisierung gerecht werden kann.

Diskuse

Kirche und Geheimdienst während des kommunistischen Regimes

In Zusammenarbeit mit ČKA

Die Veranstaltung thematisiert die Unterdrückung der Kirche durch die Geheime Staatssicherheit während des Kommunistischen Regimes in der Tschechoslowakei und die Auswirkungen der Tätigkeit des Geheimdienstes auf die heutige Zeit.

Odborná konference

Lokale Medien im europäischen Kontext

In Zusammenarbeit mit der Medienfakultät der Universität Brno.

Die Veranstaltung beschäftigt sich mit der aktuellen Situation lokaler Medien, mit möglichen künftigen Entwicklungen im Hinblick auf ein zusammenwachsendes Europa und mit der Frage, ob der Weg in Richtung eines europäischen Mediums führt.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.