Εκδότης Αντικειμένων

Центр Разумкова

Einzeltitel

Українське cуспільство, держава і церква під час війни. Церковно-релігійна ситуація в Україні-2023

Інформаційні матеріали Центру Разумкова «Релігія і Церква в українському суспільстві: 2000–2023» міcтять результати соціологічного моніторингу церковно-релігійної ситуації в Україні (2000–2023рр.), у т.ч останнього загальнонаціонального опитування, проведеного у листопаді 2023 р.

Εκδότης Αντικειμένων

Εκδότης Αντικειμένων

άτομο επαφής

Dr. Jan Philipp Wölbern

Dr. Jan Philipp Wölbern

Stv. Leiter Auslandsbüro Ukraine

jan-philipp.woelbern@kas.de +380 444927443
άτομο επαφής

Anna Portnova

Anna Portnova bild

Projektkoordinatorin Politische Parteien und Jugendorganisationen

anna.portnova@kas.de +380 44 4927443 +380 44 4927443

comment-portlet

Εκδότης Αντικειμένων

Εκδότης Αντικειμένων

Εκδότης Αντικειμένων