Εκδότης Αντικειμένων

IMAGO / UPI Photo

Γεγονότα χωρών

Geschäftige Woche am East River

του Dr. Mónica Castillejos-Aragón, Erica Mumford, Teresa Val

Bericht zur 78. UN-Vollversammlung

Ukraine, die SDG's, Klimawandel und Entwicklungsfinanzierung: Die Gipfelwoche in New York hat gezeigt, dass Reformen und Maßnahmen, die das Vertrauen in multilaterale Lösungen wiederherstellen, dringend erforderlich sind.

Εκδότης Αντικειμένων

Die Gipfelwoche der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA78) fand vor dem spannungsgeladenen Hintergrund konvergierender Konflikte und Krisen statt, darunter ein andauernder Krieg, ins Stocken geratene Entwicklungsfortschritte und ein eskalierender Klimawandel. Russlands Krieg in der Ukraine und die Unfähigkeit der Vereinten Nationen, ihn zu beenden, haben dem multilateralen System einen Schlag versetzt und seine Glaubwürdigkeit untergraben. Eine Finanzierungslücke von mehreren Billionen Dollar bedroht die hart erkämpften Fortschritte bei der Agenda 2030 und das Versprechen einer besseren, nachhaltigen Zukunft für alle. Unterdessen verschärft sich die Klimakrise – die existenzielle Bedrohung unserer Zeit – immer weiter, wenn keine mutigen politischen Maßnahmen und Initiativen ergriffen werden.

Wirksame multilaterale Lösungen für diese globalen Herausforderungen sind mehr denn je erforderlich. In einer Zeit zunehmender geopolitischer Spaltung kämpft die Weltgemeinschaft jedoch darum, auf die Dringlichkeit des Augenblicks mit dem erforderlichen politischen Willen und Ehrgeiz zu reagieren. Ausgehend von den Diskussionen der Gipfelwoche wird dieser Bericht drei der drängendsten Herausforderungen für das UN-System untersuchen und aufzeigen, wo multilaterale Maßnahmen versagt haben, wo Fortschritte - wenn auch nur kleine - erzielt wurden und welche weiteren Schritte erforderlich sind.

Der vollständige Länderbericht ist auf Englisch verfügbar.

Εκδότης Αντικειμένων

άτομο επαφής

Thomas Tödtling

Thomas Tödtling bild

Leiter des KAS-Büros New York

thomas.toedtling@kas.de +1 646 852 6442

comment-portlet

Εκδότης Αντικειμένων

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung εκπροσωπείται σε περίπου 70 χώρες στις πέντε ηπείρους με δική του γραφείο. Οι ξένοι εργαζόμενοι εκεί μπορούν να στέλνουν ειδήσεις,σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα και τις μακροπρόθεσμες εξελίξεις, από την χώρα διορισμού τους, που αποκτούν από πρώτο χέρι. Στα "γεγονότα χωρών" προσφέρουν στους χρήστες της ιστοσελίδας του Konrad-Adenauer-Stiftung αποκλειστικές αναλύσεις, πληροφορίες και εκτιμήσεις.