Εκδότης Αντικειμένων

Συνεισφορές εκδηλώσεων

KAS-Stipendiat Eric Klausch spricht vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen

Der KAS-Stipendiat Eric Klausch studiert das Studium Individuale in Lüneburg. Aber nicht nur sein Studium ist individuell, auch sein Ehrenamt: Denn seit März letzten Jahres ist er einer der zwei Jugenddelegierten zur Generalversammlung der UN. Am Eastside River im Headquarter der UN vertritt Eric Klausch die Interessen der 15 Millionen in Deutschland lebenden Jugendlichen. Neben einer Rede vor dem Dritten Komitee der Generalversammlung und der Sozialentwicklungskommission (SEK) organisiert und veranstaltet er verschiedene Side-Events, um den Delegierten Jugendthemen nahe zu bringen.

Εκδότης Αντικειμένων

Bitte klicken Sie hier, um die Inhalte anzuzeigen.
Oder passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen unter Datenschutz an.

Damit er auch wirklich die Interessen der Jugend vertreten kann, tourt der Lüneburger KAS-Stipendiat Eric Klausch durch ganz Deutschland und kommt mit jungen Menschen in das Gespräch: „Was bewegt euch? Wovon träumt ihr? In welcher Welt wollt ihr in 15 Jahren leben?“. Besonders auffallend war die Forderung der Jugendlichen nach mehr politischer Bildung. Junge Menschen müssen mit verschiedenen Meinungen konfrontiert werden, sie wollen diskutieren und vor allem wollen sie eines: Nach ihrer Meinung gefragt werden. Denn unpolitisch sind selbst die Unpolitischen nicht. Allerdings braucht es Formate, in denen junge Menschen jenseits von Leistungsdruck zu aktiven und hoffnungsvollen Mitgestaltern der Gesellschaft heranwachsen können und in denen sie schrittweise ihre Meinung bilden und es lernen Verantwortung zu übernehmen.

Diese Forderungen gibt Eric Klausch gemeinsam mit seiner Kollegin Katharina Buch an die Delegierten in New York, aber auch bei Treffen mit Politikern in Deutschland weiter und sieht sich als Brücke zwischen der Jugend in Deutschland und den Vereinten Nationen.

Für buntere Einblicke in die Arbeit der Jugenddelegierten hat Eric Klausch ein Video in New York gedreht

Εκδότης Αντικειμένων

comment-portlet

Εκδότης Αντικειμένων

Εκδότης Αντικειμένων

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

erscheinungsort

Berlin Deutschland