Συνεισφορές εκδηλώσεων

Religions- und Glaubensfreiheit weltweit stärken

EU-Sonderbeauftragter für die Förderung von Religions- und Weltanschauungsfreiheit außerhalb der Europäischen Union zu Gast in der Konrad-Adenauer-Stiftung

Am Rande der zweiten internationalen Parlamentarierkonferenz zur Stärkung der Religions- und Glaubensfreiheit traf der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung und Präsident des Europäischen Parlaments a.D., Dr. Hans-Gert Pöttering, mit dem Sonderbeauftragten für die Förderung von Religions- und Weltanschauungsfreiheit außerhalb der Europäischen Union, Ján Figel, zusammen.

Hans Gert-Pöttering dankte Ján Figel für sein weltweites Engagement für den Schutz der Religions-Glaubensfreiheit und betonte die Bedeutung des Engagements der Europäischen Union in diesem Bereich. Der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung tauschte sich mit dem EU-Sonderbeauftragten über die gegenseitigen Bemühungen zum besseren Schutz von Glaubens- und Religionsfreiheiten aus. Hans-Gert Pöttering betonte, dass die Herausforderungen der Globalisierung vor allem durch die Stärkung des interkulturellen und –religiösen Dialogs gelingen kann und die Konrad-Adenauer-Stiftung ihren Beitrag auch in Zukunft dazu leisten werde, so Pöttering.

Ján Figel wurde am 5. Mai 2016 vom Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, zum Sonderbeauftragten für die Förderung von Religions- und Weltanschauungsfreiheit außerhalb der Europäischen Union ernannt. Jan Figel war bis März 2016 Parteivorsitzender der Christlich-Demokratischen Bewegung in der Slowakei und war von 2004 bis 2009 als Mitglied der Europäischen Kommission Kommissar für allgemeine und berufliche Bildung und Kultur.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

erscheinungsort

Berlin Deutschland