Συνεισφορές εκδηλώσεων

VI. Summer School der Konrad-Adenauer-Stiftung

„Do Campaigns Matter?"

18 junge Politiker und Journalisten aus der ganzen Welt führte die VI. Summer School der Konrad-Adenauer-Stiftung für acht Tage in Berlin und Wendgräben zusammen. Welche Ideen und Erkenntnisse in dieser Zeit zu dem Tagungsthema „Do Campaigns Matter?" entstanden sind, präsentierte die Gruppe am Tag der KAS im Neubau der Stiftung in Berlin.

http://www.kas.de/upload/bilder/2007_VA_Bilder/SummerGruppe.jpg
Die Teilnehmer der VI. Summer School der Konrad-Adenauer-Stiftung

Neben zahlreichen Vorträgen und Diskussionen standen für die Teilnehmer nämlich auch einige praktische Übungen auf dem Programm. Dabei war es beispielsweise ihre Aufgabe, einen kurzen Wahlwerbespot für den fiktiven Präsidentschaftskandidaten Dick Morris zu drehen. Die äußerst einfallsreichen Ergebnisse der Dreharbeiten präsentierte Marcus Lindemann von der Berliner Produktionsfirma „Autorenwerk".

Auch die Teilnehmer selbst kamen zu Wort. Kenneth Njagi Njiru, der Generalsekretär der United Democrats in Kenia, bedankte sich für die ausgezeichnete Erfahrung. Er lobte die gute Mischung der Teilnehmer aus Politikern und Journalisten, und war überzeugt, viele Anregungen für seinen eigenen, kurz bevorstehenden Wahlkampf mitnehmen zu können.

http://www.kas.de/upload/bilder/2007_VA_Bilder/SummerRedner.jpg
Günter Krings MdB und ein Teilnehmer der Summer School, Kenneth Njagi Njiru aus Kenia

Ebenfalls sehr beeindruckt von der Arbeit der Summer School zeigte sich Dr. Günter Krings MdB. Er erinnerte die Teilnehmer aber auch daran, dass eine gute Kampagne nur mit guten Inhalten dauerhaft erfolgreich sein könne. Aus seiner eigenen Erfahrung heraus sprach er von der Faszination über Kampagnen, die ja auch für das politische Überleben wesentlich seien.

Ein zufriedenes Fazit zog am Rande der Präsentation auch Norbert Beckmann-Dierkes, der Leiter des Teams Inlandsprogramme der KAS. Auch in diesem Jahr sei es wieder gelungen, junge zukünftige Führungskräfte zu einem Netzwerk zusammenzuführen und besser mit der politischen Kultur in Deutschland und der Konrad-Adenauer-Stiftung vertraut zu machen.

άτομο επαφής

Christine Kramer-Krause

Secretary

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

erscheinungsort

Berlin Deutschland