Ივენთი

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

სემინარი

ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის პროგრამა პარტიის წევრებისათვის რეგიონებიდან (II ნაწილი)

კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდის სემინარი ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობისათვის

კონრად ადენაუერის სახლეობის ფონდი და საქართველოს ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის წევრები მართავენ სემინარს ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის პროგრამის სხვადასხვა ასპექტების შესახებ.

სემინარი

ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის პროგრამა პარტიის წევრებისათვის რეგიონებიდან (I ნაწილი)

კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდის სემინარი ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობისათვის

კონრად ადენაუერის სახლეობის ფონდი და საქართველოს ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის წევრები ერთობლივად მართავენ სემინარს ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის პროგრამის სხვადასხვა ასპექტების შესახებ.

სემინარი

სომხეთის ლიდერების აკადემია

Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Dutch Liberal Party (VVD), Alfred Mozer Foundation (AMS), Eduardo Frei Foundation (EFF)

კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდი დახმარებას უწევს ჰოლანდიურ ფონდებს, რათა მათ სომხეთში პოლიტიკური საზაფხულო სკოლის ფარგლებში ჩაატარონ სემინარი.

სემინარი

ტრენინგი პარტიების წევრების სამუშაოს შესახებ ( ნაწილი III)

სომხეთის რესპუბლიკური პარტიის წევრებისათვის კაპანიდან, ეღეგნაძორიდან და არტაშატიდან

კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდისა და სომხეთის რესპუბლიკური პარტიის საერთო ტრენინგი

სემინარი

ტრენინგი პარტიების წევრების სამუშაოს შესახებ ( ნაწილი II)

სომხეთის რესპუბლიკური პარტიის წევრებისათვის იჯევანიდან, ვანაძორიდან და რაზდანიდან

კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდისა და სომხეთის რესპუბლიკური პარტიის საერთო ტრენინგი

სემინარი

ტრენინგი პარტიების წევრების სამუშაოს შესახებ ( ნაწილი I)

რესპუბლიური პარტის წევრებისათვის გიუმრიდან, აშტარაკიდან, გავარიდან და არმავირიდან

კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდისა და სომხეთის რესპუბლიკური პარტიის საერთო ტრენინგი

სემინარი

კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდის საზაფხულო სკოლა. თემა - ეკონომიკური და სოციალური პოლიტიკა

ახალგაზრდა ქართველი, სომეხი და აზერბაიჯანელი პოლიტიკოსებისათვის

22-26 ივლისს ადენაუერის სახლობის ფონდი საზაფხულო სკოლის ფარგლებში მართავს სემინარს - ეკონომიკური და სოციალური პოლიტიკა. მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის კონსერვატიული და ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის ახალგაზრდა წევრები.

სახელოსნო

ადგილობრივი თვითმმართველობა ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისათვის

Maßnahmenvorbereitung

ეკონომიკის ეფექტური ხელშეწყობა საქართველოში ადგილობრივ დონეზე უნდა მოხდეს. კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდის დაკვირვებით,პირველ რიგში აუცილებელია შესაძლებლობების შესახებ ცოდნის პოპულარიზაცია, რომლისაც გვთავაზობს თვითმმართველობის ახალი კანონი.

სახელოსნო

ეკონომიკური ინიციატივის სამართლებრივი ჩარჩოპირობები - ტრენინგი ტრენერებისთვის

კონრად ადენაუერის სახელბის ფონდისა და GTZ-ის საერთო ტრენინგი

კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდი და გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება წლებია ატარებენ ერთობლივ ტრენინგებს საჯარო სამსახურის მოხელეებისათვის. ახალი ტრენინგი ხელს შეუწყობს ცოდნის გაღრმავებას.

სემინარი

„შერიგების სახლი” - ნაწილი I

კონფლიქტების გადაჭრა სამეგრელო/აფხაზეთის რეგიონში

კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდი მხარს უჭერს ადგილობრივ არასამთავრობოებს აფხაზებსა და ქართველებს შორის კონტაქტის აღდგენაში.

KAS ACADEMY OF POLITICAL EDUCATION

კონრად ადენაუერის ფონდის პოლიტიკური განათლების აკადემია

კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდი (KAS) აცხადებს მონაწილეთა შერჩევას პოლიტიკური განათლების აკადემიის 2022 წლის ნაკადისათვის.

KAS ACADEMY OF POLITICAL EDUCATION

კონრად ადენაუერის ფონდის პოლიტიკური განათლების აკადემია

კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდი (KAS) აცხადებს მონაწილეთა შერჩევას პოლიტიკური განათლების აკადემიის 2021 წლის ნაკადისთვის.

საპარლამენტო სტაჟირების პროგრამა

2018 წლიდან ადენაუერის ფონდმა, საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტთან (შემდგომში „კომიტეტი“) ერთად საფუძველი ჩაუყარა საპარლამენტო სტაჟირების პროგრამას. პროგრამის ფარგლებში, კონკურსის წესით შერჩეული სტაჟიორები გადიან ერთწლიან ანაზღაურებად სტაჟირებას კომიტეტში. ფონდის საპარლამენტო სტაჟიორები ჩართულნი არიან ფონდის მიერ განხორციელებულ ტრენინგ პროგრამებსა და სემინარებში. კონრად ადენაუერის ფონდი და საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრტაციის კომიტეტი აცხადებენ მიღებას 2019 წლის სტაჟირების პროგრამაზე.

„ევროპული კლუბები “ საქართველოში

2019 წლის 4 ივლისს, კონრად ადენაუერის ფონდმა, CTC ტრენინგისა და კონსულტაციის ცენტრთან თანამშრომლობით, მე -10 და მე -11 კლასების მომსწავლეებსა და სკოლის მასწავლებლებს "ევროპული კლუბების" კონცეფცია გააცნო.

The Forgotten Stories - Catholic and Jewish Past in Kutaisi

Die Geschichte der multikulturellen und multireligiösen Vergangenheit von Kutaisi

Im Rahmen des Projekts "World Religion's Club" fand am 1. Juli 2019 eine öffentliche Diskussion und Präsentation der Forschungen zum Thema - "The Forgotten Stories - Catholic and Jewish Past in Kutaisi" statt.

KAS Südkaukasus (Zurab Kavtaradse)

VIII. Georgisch-Deutsches Strategieforum

10 Jahre Östliche Partnerschaft

Vom 18.-19. Juni 2019 fand das VIII. Georgisch-Deutsche Strategieforum in Tsinandali, Kachetien (Ostgeorgien) statt. Anlässlich des 10. Jubiläums der Östlichen Partnerschaft mit der Europäischen Union versammelten sich Vertreter der beiden Parlamente sowie aus den Bereichen Medien, Akademia und Wirtschaft zu diesem Forum, um unter Chatham House Rule verschiedene Aspekte von strategischer Bedeutung sowohl für Deutschland als auch für Georgien zu diskutieren.

KAS Tiflis

Pension Reform in Georgia: Mandatory or Voluntary?

Eagle Eye Talks - #KAS #EPRC Economic Arena

Gemeinsam mit dem Economic Policy Research Center (EPRC) hat die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) die wirtschaftliche Diskussionsplattform 'Eagle Eye Talks - #KAS #EPRC Economic Arena' ins Leben gerufen. Die Plattform ist eine langfristige Initiative, um über aktuelle wirtschaftliche Fragen zu diskutieren und einen auf fundierten Expertenbeiträgen basierenden politischen Dialog zu fördern. Die 'KAS-EPRC Economic Arena' soll Entscheidungsträger und Interessensvertreter in die Lage versetzen, argumentativ fundierte Positionen zu aktuellen wirtschaftspolitischen Themen zu diskutieren.

Why Policy Matters

ევროპული ღირებულებები - გამოხატვის თავისუფლება

კონრად ადენაუერის ფონდის სამხრეთ კავკასიის წარმომადგენლობა იწყებს ახალი ინიციატივის განხორციელებას და ქმნის საჯარო დიკუსიების პალტფორმას - Why Policy Matters?- რომლის მთავარი მიზანია მიმდინარე სოციალურ-პოლიტიკური მოვლენებისა და აქტუალური პოლიტიკური თემების, დარგის სპეციალისტებთან ერთად, კრიტიკული და განსხვავებული პერსპექტივით შეფასება. პირველი საჯარო დისკუსია დაეთმობა ევროპის ერთ-ერთ ძირითად ღირებულებას - სიტყვისა და აზრის გამოხატვის თავისუფლებას.

KAS

„Die Partnerschaft mit der EU ist von entscheidender Bedeutung für ein demokratisches Armenien“

Armenischer Premierminister Nikol Paschinjan in der KAS

Der armenische Premierminister Nikol Paschinjan hat für europäische Unterstützung bei der wirtschaftlichen und politischen Reform des Landes geworben. In einer Keynote-Rede in der Adenauer-Stiftung am Rande seines Antrittsbesuchs in Deutschland kündigte er an, sein Land sei bestrebt, die mit der EU vereinbarten Reformen umzusetzen.

Georgia after Presidential Elections

Kamingespräch der Konrad-Adenauer-Stiftung Südkaukasus

Am 28. November 2018 wählten die Georgier zum ersten Mal in der Geschichte des Landes eine Frau in das Amt des Staatsoberhauptes, die noch dazu ankündigte, auf ihr Gehalt verzichten zu wollen – Salome Surabischwili gewann in einer Stichwahl gegen den Oppositionskandidaten Grigol Waschadse. Nach einem hochpolarisierten Wahlkampf stellte sich die neue Präsidentin im Januar erstmals öffentlich den georgischen Medien und sprach über ihre künftigen Prioritäten für die kommenden sechs Jahre. Beim Kamingespräch der Konrad-Adenauer-Stiftung diskutierten über die künftige politische Landschaft Georgiens Tina Khidasheli und Bakur Kvashilava mit Dr. Ghia Nodia.