Wydawca treści

Inne publikacje

30 lat samorządu terytorialnego w Polsce.

Jubileuszowe wydanie "Gazety Sołeckiej"

Zapraszamy do lektury jubileuszowego wydania „Gazety Sołeckiej”, z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce

Wydawca treści

Fundacja Konrada Adenauera wsparła jubileuszowe wydanie „Gazety Sołeckiej”, której wydawcą jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Numer jubileuszowy (maj / czerwiec 2020) nosi tytuł „30 lat odrodzonego samorządu”. Współpracę przy wydaniu tego numeru czasopisma przyjęliśmy z dużą radością. Fundacja Konrada Adenauera wspierała bowiem od początku, czyli od wczesnych lat 90 proces powstawania samorządu terytorialnego w Polsce. Wsparcie polegało na organizacji seminariów i konferencji służących edukacji samorządowców, dopiero obejmujących swoje urzędy, jak i na doradztwie w zakresie reformy samorządowej w Polsce. Było to m.in. współorganizowanie kilkuset szkoleń dla wszystkich grup samorządowych: radnych, sołtysów, urzędników samorządowych. W spotkaniach tych brali udział również niemieccy eksperci, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami. Działania Fundacji wsparli wiedzą ekspercką wybitni polscy specjaliści – takie autorytety jak: Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. Witold Kulesza, prof. Jerzy Regulski czy dr Maciej Pawłowski, były dyrektor Centrum Samorządu Lokalnego FRDL. Wkład tych osób w tworzenie samorządu w Polsce jest nie do przecenienia. Ważna była również współpraca z ośrodkami akademickimi. Wspólnie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Fundacja Adenauera przygotowała w latach 90 cykl zajęć dla studentów z zakresu polityki i administracji samorządowej. Wśród najważniejszych projektów Fundacji Adenauera należy jeszcze wymienić wydanie we współpracy z Fundacją IUS EUROPAE i Wydawnictwem Fundacji ATK zbioru przepisów prawny z komentarzami „Prawo Samorządu Terytorialnego” pod redakcją profesorów Pawła Czechowskiego oraz Stanisław Piątka. Był to swoisty podręcznik dla samorządowców. Każda gmina w Polsce otrzymała taki zbiór. Jesteśmy dumni z tego, że Fundacja Konrada Adenauera miała swój wkład w budowę demokratycznych struktur w Polsce, których kluczowym elementem było właśnie ustanowienie i umocnienie samorządu terytorialnego.

 

Zapraszamy do lektury:

Gazeta Sołecka (maj/czerwiec 2020)

 

podziel się

Wydawca treści

nasz zespół

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333

comment-portlet

Wydawca treści

Wydawca treści