Wydawca treści

Inne publikacje

Społeczna Gospodarka Rynkowa – ustrojowa przyszłość

Biblioteka myśli ekonomicznej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Współpraca Fundacji Konrada Adenauera z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym i Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku przy organizacji corocznych seminariów, poświęconych Społecznej Gospodarce Rynkowej przynosi także owoce w postaci publikacji, które po tych seminariach się ukazują.

Wydawca treści

Publikacja pod redakcją prof. Elżbiety Mączyńskiej i prof. Piotra Pysza zawiera teksty (w oryginalnych językach) międzynarodowych ekspertów ds. gospodarczych.

Część I.

Społeczna Gospodarka Rynkowa – istota, podłoże i analizy

David Gregosz - Wirtschaftspolitik: Soziale Marktwirtschaft als christdemokratisches Fundament
Grzegorz Szulczewski - Zarys metody morfologicznej w ekonomii na podstawie

Józefa Famielec - Die Grundlagen der Nationalökonomie Waltera Euckena i jej znaczenie dla budowy podstaw ordopolityki społeczno‑gospodarczej
Anna Ząbkowicz - Wolność i panowanie w ordoliberalnym porządku gospodarczym
Jürgen Wandel - Soziale Marktwirtschaft und das unterschätze Staatsversagen
Andrzej Szplit - Społeczno‑Ekologiczna Gospodarka Rynkowa aktywnym rezultatem traktatu lizbońskiego

 

Część II.

Społeczna Gospodarka Rynkowa a sektor finansowy

Harold James  - Why can’t you see / What you’re doing to me / When you don’t believe a word I say: The Role of Central Banks in Rebuilding Social Capital
Piotr Pysz - Kształtowanie federalnego ładu społeczno‑gospodarczego w Unii Europejskiej: Déjà vu amerykańskiej koncepcji reformy finansów publicznych Alexandra Hamiltona
Katarzyna Kamińska, Ewa Kulińska‑Sadłocha -  Wpływ finansowania działań antycovidowych na dług publiczny państwa – przypadek Polski i Niemiec


Część III.

Społeczna Gospodarka Rynkowa – czynniki erozji vs . czynniki rewitalizacji

Elżbieta Mączyńska - Cywilizacyjne przesilenie i społeczno‑gospodarczy (nie)ład
Michał Moszyński - Europa między globalizmem a demokracją
Maciej Miszewski - Wartości i instytucje ordoliberalnego ładu społeczno‑gospodarczego a obecna faza kryzysu cywilizacyjnego
Ewa Zeman‑Miszewska - Ordoliberalna wizja państwa a jej uwarunkowania w realiach współczesności
Eugeniusz Gostomski - Monopole i oligopole realnym zagrożeniem dla Społecznej Gospodarki Rynkowej


Część IV.

Miscellanea

Marzenna Kowalik James -  Energy Security in Europe in the 21st Century, the Role of Empirically Tested Theories in Debates About Nord Stream 2
Józefa Famielec - Ład społeczno‑gospodarczy i Społeczna Gospodarka Rynkowa – wyzwania edukacyjne – wyniki ewaluacji wśród studentów
Elżbieta Skąpska - Zasady Społecznej Gospodarki Rynkowej w usługach

Anna Edyta Jurczuk, Piotr Pysz - Społeczna Gospodarka Rynkowa – systematyczny przegląd literatury

 

 

Fundacja Konrada Adenauera może na życzenie przekazać także papierowy egzemplarz publikacji.

Prosimy o kontakt w tej sprawie z naszym biurem.
 

podziel się

Wydawca treści

nasz zespół

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333
nasz zespół

Dr Daniel Lemmen

Daniel Lemmen

koordynator projektów

Daniel.Lemmen@kas.de +48 22 845-9339
Seminarium
27 września - 1 października 2021
Ełk/facebook
pokaż więcej
Seminarium
25 - 30 września 2022
Ełk: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) ul. Grunwaldzka 1, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa (SGH) al. Niepodległości 128
pokaż więcej

comment-portlet

Wydawca treści