Contributii la manifestari

Reconcilierea cu trecutul totalitar/autoritar prin mijloace juridice

de Stefanie Ricarda Roos

Expunere a situaţiei lustraţiei în Europa de Sud-Est

Această prezentare a fost concepută pentru a servi drept introducere în mijloacele legale utilizate de statele Europei de Sud-Est pentru a-şi înfrunta trecutul comunist/socialist pentru participanţii la Programul de studiu şi informare pe tema lustraţiei desfăşurat la Berlin, Germania, între 18 şi 22 februarie 2008.

Programul Statul de Drept Europa de Sud+Est promovează printre altele eforturile juridico-politice de a aborda şi a asigura reconcilierea cu trecutul prin mijloace legale, respectând însă limitele pe care principiile statului de drept le impun. Orice democraţie care înlocuieşte o dictatură sau orice altă formă de regim totalitar sau autoritar – aşa cum s-a întâmplat în toate ţările din regiune – îşi pune în pericol credibilitatea atunci când agenţii fostului regim rămân nepedepsiţi, iar noua democraţie nu are mijloacele legale de a-i împiedica să îşi păstreze funcţiile şi să îşi continue cariera. Prin urmare, scopul sancţiunilor legale şi al lustraţiei este unul preventiv, care să permită afirmarea virtuţilor civice şi consolidarea democraţiei. Buna funcţionare a democraţiei depinde deci de modul în care reuşeşte să-şi confrunte şi să se împace cu propriul trecut. Ideea care stă la baza acestei prezentări a măsurilor de lustraţie din Europa de Sud-Est este aceea că toate statele din regiune au trăsătura comună de a fi nevoite să îşi înfrunte trecutul comunist – la care se adaugă în multe dintre aceste ţări şi trecutul mai recent al războiului civil. Totuşi fiecare dintre aceste ţări a adoptat căi diferite de a-şi confrunta propriul trecut. Scopul acestei prezentări este de a scoate în evidenţă ceea ce s-a făcut deja în statele din regiune în această privinţă, ce fel de legi privind trecutul comunist există, dacă o lege a lustraţiei a fost adoptată sau e pe cale a fi adoptată sau în ce mod se poartă dezbaterea publică pe tema lustraţiei. Expunerea include informaţii actuale şi constituie un bun punct de pornire pentru o cercetare mai detaliată a mijloacelor legale prin care poate fi înfăptuită lustraţia.

distribuie

despre această serie

Fundaţia Konrad-Adenauer, atelierele sale de formare, centrele de formare şi birourile din străinătate oferă anual mai multe mii de manifestări pe diverse teme. Conferinţele, evenimentele, simpozioanele etc. sunt prezentate pentru Dvs. într-o manieră actuală şi exclusivă pe adresa www.kas.de. Pe lângă rezumatele manifestărilor, aici puteţi găsi materiale suplimentare cum ar fi fotografii, manuscrise ale discursurilor, înregistrări video sau audio.

informații despre comandă

erscheinungsort

Bulgarien Bulgarien