Titujt

Universitetet Publike të Kosovës, Integriteti Akademik në rrezik

Policy Brief për punën e Universiteteve Publike në Kosovë

Disa javë më parë, protestat e studentëve tronditën Universitetin e vetëm publik dhe më të madh në Kosovë. Këto protesta trajtuan temën e cilësisë së rezultateve të arsimit universitar dhe të mësuarit në përgjithësi në Kosovë. Fondacioni Konrad Adenauer me seritë e veta të Analizave të Shkurta në Kosovë do të donte të tërheq vëmendjen tuaj në këtë temë të rëndësishme. Ne jemi shumë të lumtur të ju prezantojmë Analizën e shkurtër Politike me titullin: “Universitetet Publike të Kosovës, Integriteti Akademik në rrezik” e shkruar nga Dr. Qëndrim Gashi. Teksti jep një pasqyrë të shkurtë të gjendjes aktuale të institucioneve akademike si dhe disa rekomandime se si të veprohët ne këtë situatë.

urdhërimin e informacionit

botues

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

erscheinungsort

Berlin Deutschland