Asset Publisher

kontribute per aktivitetet

Publications

15 Vjet KAS në Kosovë

Më 15 qershor 2022, Fondacioni Konrad Adenauer në Kosovë festoi 15 vjetorin e themelimit

Sfidat e bizneseve vendore pas periudhës post-Covid

Cilat janë ato dhe çfarë politikash duhet ndërmarrë?

Nga Salloni i së Martës “Sfidat e bizneseve vendore pas periudhës post-Covid: Cilat janë ato dhe çfarë politikash duhet ndërmarrë?” i datës 02.12.2021, shkruan Besnik Boletini

Pluralizmi dhe Pjesëmarrja Demokratike

Një tryezë e rrumbullakët mes bursistëve të KAS dhe miqve të fondacionit

Partitë Politike & Komunikimi Politik

Moduli i fundit i “Shkollës për Studime Politike” organizuar nga Instituti i Prishtinës për Studime Politike dhe Fondacioni Konrad Adenauer në Kosovë.

T’i japim Evropës një shtëpi

Një seminar dhe lojë simuluese interaktive ku pjesëmarrësit mësuan rreth kompleksitetit të Bashkimit Evropian në një mënyrë argëtuese dhe emocionuese.

Praktikimi i religjioneve në shoqëri dhe ndikimi mbi politikat e shtetit

Nga Salloni i së Martës “Praktikimi i religjioneve në shoqëri dhe ndikimi mbi politikat e shtetit” i datës 06.07.2021, shkruan Skender Perteshi

Vlerat liberale të shtetit laik si dhe ndikimet potenciale të fesë në të, kanë ndezur debate dhe diskutime të ashpra nëpër botë. Me transformimin ekonomik e shoqëror të shteteve, këto debate deri në një masë janë zgjidhur, duke ndarë mjaft qartë kompetencat e shtetit sekular si dhe çështjeve fetare, pa e ndikuar njëra tjetrën, por duke bashkëpunuar ndërmjet vete.

"Ne dimë më shumë për Evropën - Evropa di më shumë për ne"

Një seminar me bursistët e KAS në Kosovë që trajton çështje që lidhen me rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian

Barrierat e investitorëve të huaj në Kosovë: Politikat e nevojshme ekonomike për t’i kapërcyer ato

Nga Salloni i së Martës “Barrierat e investitorëve të huaj në Kosovë: Politikat e nevojshme ekonomike për t’i kapërcyer ato” i datës 15.06.2021, shkruan Diellza Gashi Tresi

Kosova vazhdon të ballafaqohet me probleme në tërheqjen e investime të huaja  direkte (IHD). Përkundër faktit që ndër vite janë shënuar përparime në disa faktorë si reforma në politikën tatimore dhe makroekonomike, dhe investime në infrastrukturën rrugore, Kosova vazhdon të mos tërheq investime nga investitorët e mëdhenj.

Multikulturalizmi dhe ndërtimi i një sistemi stabil: Mbrojtja e të drejtave civile dhe politike individuale

Nga Salloni i së Martës “Multikulturalizmi dhe ndërtimi i një sistemi stabil: Mbrojtja e të drejtave civile dhe politike individuale” i datës 01.06.2021, shkruan Ferdi Kamberi

Koncepti i multikulturalizmit përfshinë kulturat, racat, etnitë apo grupet e pakicave, të cilat kanë karakteristikat e veçanta brenda një kulture apo politike. Në Kosovë ky koncept është i përfshirë në aktin më të lartë juridik – politikë në Kushtetutën e Kosovës dhe se grupet etnike/komunitetet jo shumicë mbrohen si kategori e veçantë. Megjithëse, zbatimi i legjislacionit në praktikë ende mbetet një sfidë e cila jo rrallë herë haset në raportet ndërkombëtare.

Aktivitetet jashtë-kurrikulare si mundësi për ndërveprim etnik

Nga Salloni i së martes "Aktivitetet jashtë-kurrikulare si mundësi për ndërveprim etnik" i datës 27.04.2021, shkruar nga Lirije Palushi

Pyetja se pse ka nevojë për aktivitete jashtë-kurrikulare për ndërveprim etnik, mund të duket retorike në shikim të parë, mirëpo kjo temë është e domosdoshme për eliminin e barrierave mes komuniteteve entike në Kosovë, krijimin e kushteve më të favorshme për bashkëpunim ndëretnik dhe krijimit të kushteve për një shoqëri më të qëndrueshme dhe stabile në të ardhmen. Mbi 13 vite që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, një nga sfidat kryesore për integrimin dhe bashkë-jetesën së komuniteteve etnike në Kosovë mbetet mungesa e ndër-veprimit, me theks të veçantë, ndërveprimi mes komunitetit shqiptar dhe serb. Ndonëse në shumë komuna, komunitetet janë gjeografikisht afër njëri tjetrit, mundësitë për ndër-veprim mbeten të limituara.

— 10 Items per Page
Showing 1 - 10 of 17 results.

Asset Publisher

për këtë seri

Fondacioni Konrad-Adenauer, institucionet e saj arsimore, qendrat arsimore dhe zyrat në vendet e huaja, për çdo vit ofrojnë disa mijëra evenimente rreth temave të ndryshme. Rreth konferencave ekskluzive, rreth evenimenteve, simpoziumeve etj. ne për Ju raportojmë aktualisht dhe eksklusizisht në www.kas.de. Përveç përmbledhjes përmbajtësore, Ju këtu mund të gjeni edhe materiale të tjera si fotografi, dorëshkrime të fjalimeve, fragmente video ose audio.

urdhërimin e informacionit

botues

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.