Asset Publisher

Ngjarje

Asset Publisher

Asset Publisher

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Asset Publisher

aktivitet

Tag der Konrad-Adenauer-Stiftung 2021

„Politik und Vertrauen“

Die Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung im Kontext von Partizipation, Repräsentation, Sicherheit und Innovation

aktivitet

“Transatlantic Relations during the new US Administration ”

Implications on the Global Role of Europe and EU Enlargement

Seminar

ausgebucht

Public Policy and Rule of Law

A seminar and workshop for young members of center right political parties.

Përfshirja e minoriteteve në politikë

Seminari, që u organizua për anëtarët e rinj të partisë të grupeve të ndryshme etnike, synon të rrisë pjesëmarrjen e pakicave në politikë. Përmes diskutimeve të hapura me ekspertë të fushës dhe mes njëri-tjetrit pjesëmarrësit patën mundësinë të shkëmbejnë përvoja, të fitojnë njohuri të reja dhe të krijojnë një rrjet që do t'i ndihmojë ata në karrierën e tyre të ardhshme në politikë

Seminar

ausgebucht

HOW TO ESTABLISH COMMUNICATION AND TRANSPARENCY WITHIN THE STRUCTURE

KAS together with the Eduardo Frei Foundation organized this seminar for young people who are members of our partner political party to present and discuss the best methods of better structure of youth organization, transparency and accountability.

Diskutim

Endspurt im politischen Dialog Kosovo-Serbien?

Hintergrundgespräch mit politischen Repräsentanten aus dem Kosovo

Im Rahmen des Projekts „Strengthening the Kosovo Perspective” kommt eine Delegation von hochrangigen Vertretern politischer Parteien sowie Präsidenten- und Premierministeramt aus dem Kosovo für politische Gespräche nach Berlin.

Forum

Eine glaubwürdige Beitrittsperspektive für den Westbalkan-Bestandsaufnahme zwischen Gipfeltreffen in Sofia und London

Westbalkan-Botschafterkonferenz

Eine Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. mit freundlicher Unterstützung der Botschaft der Republik Albanien und der Botschaft der Republik Bulgarien.

Seminar

ausgebucht

BALKAN YOUTH FORUM 2018

EU INTEGRATION - PROS AND CONTRAS

KAS in cooperation with the Young European Federalist (JEF) from Kosovo, is organizing for the fourth consecutive year the Balkan Youth Forum (BYF).

Diskutim

ausgebucht

KAS BOOK CLUB

We aim to create a group of students that are able to understand ideologies better and to be ready to share it with others. With high interest, we will introduce Social Market Economy as well known approach that could be adopted also from Kosovo.

Seminar

ausgebucht

ADVOCACY AND INFLUENCE – HOW TO GET MORE WOMEN IN LEADING POSITIONS

KAS together with Eduardo Frei Foundation from the Netherlands organized this training for female party members in order to encourage them for more political participation and action on a local, regional and national level.

Asset Publisher

15 Vjet KAS në Kosovë

Më 15 qershor 2022, Fondacioni Konrad Adenauer në Kosovë festoi 15 vjetorin e themelimit

Sfidat e bizneseve vendore pas periudhës post-Covid

Cilat janë ato dhe çfarë politikash duhet ndërmarrë?

Nga Salloni i së Martës “Sfidat e bizneseve vendore pas periudhës post-Covid: Cilat janë ato dhe çfarë politikash duhet ndërmarrë?” i datës 02.12.2021, shkruan Besnik Boletini

Pluralizmi dhe Pjesëmarrja Demokratike

Një tryezë e rrumbullakët mes bursistëve të KAS dhe miqve të fondacionit

Partitë Politike & Komunikimi Politik

Moduli i fundit i “Shkollës për Studime Politike” organizuar nga Instituti i Prishtinës për Studime Politike dhe Fondacioni Konrad Adenauer në Kosovë.

T’i japim Evropës një shtëpi

Një seminar dhe lojë simuluese interaktive ku pjesëmarrësit mësuan rreth kompleksitetit të Bashkimit Evropian në një mënyrë argëtuese dhe emocionuese.

Praktikimi i religjioneve në shoqëri dhe ndikimi mbi politikat e shtetit

Nga Salloni i së Martës “Praktikimi i religjioneve në shoqëri dhe ndikimi mbi politikat e shtetit” i datës 06.07.2021, shkruan Skender Perteshi

Vlerat liberale të shtetit laik si dhe ndikimet potenciale të fesë në të, kanë ndezur debate dhe diskutime të ashpra nëpër botë. Me transformimin ekonomik e shoqëror të shteteve, këto debate deri në një masë janë zgjidhur, duke ndarë mjaft qartë kompetencat e shtetit sekular si dhe çështjeve fetare, pa e ndikuar njëra tjetrën, por duke bashkëpunuar ndërmjet vete.

"Ne dimë më shumë për Evropën - Evropa di më shumë për ne"

Një seminar me bursistët e KAS në Kosovë që trajton çështje që lidhen me rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian

Barrierat e investitorëve të huaj në Kosovë: Politikat e nevojshme ekonomike për t’i kapërcyer ato

Nga Salloni i së Martës “Barrierat e investitorëve të huaj në Kosovë: Politikat e nevojshme ekonomike për t’i kapërcyer ato” i datës 15.06.2021, shkruan Diellza Gashi Tresi

Kosova vazhdon të ballafaqohet me probleme në tërheqjen e investime të huaja  direkte (IHD). Përkundër faktit që ndër vite janë shënuar përparime në disa faktorë si reforma në politikën tatimore dhe makroekonomike, dhe investime në infrastrukturën rrugore, Kosova vazhdon të mos tërheq investime nga investitorët e mëdhenj.

Multikulturalizmi dhe ndërtimi i një sistemi stabil: Mbrojtja e të drejtave civile dhe politike individuale

Nga Salloni i së Martës “Multikulturalizmi dhe ndërtimi i një sistemi stabil: Mbrojtja e të drejtave civile dhe politike individuale” i datës 01.06.2021, shkruan Ferdi Kamberi

Koncepti i multikulturalizmit përfshinë kulturat, racat, etnitë apo grupet e pakicave, të cilat kanë karakteristikat e veçanta brenda një kulture apo politike. Në Kosovë ky koncept është i përfshirë në aktin më të lartë juridik – politikë në Kushtetutën e Kosovës dhe se grupet etnike/komunitetet jo shumicë mbrohen si kategori e veçantë. Megjithëse, zbatimi i legjislacionit në praktikë ende mbetet një sfidë e cila jo rrallë herë haset në raportet ndërkombëtare.

Aktivitetet jashtë-kurrikulare si mundësi për ndërveprim etnik

Nga Salloni i së martes "Aktivitetet jashtë-kurrikulare si mundësi për ndërveprim etnik" i datës 27.04.2021, shkruar nga Lirije Palushi

Pyetja se pse ka nevojë për aktivitete jashtë-kurrikulare për ndërveprim etnik, mund të duket retorike në shikim të parë, mirëpo kjo temë është e domosdoshme për eliminin e barrierave mes komuniteteve entike në Kosovë, krijimin e kushteve më të favorshme për bashkëpunim ndëretnik dhe krijimit të kushteve për një shoqëri më të qëndrueshme dhe stabile në të ardhmen. Mbi 13 vite që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, një nga sfidat kryesore për integrimin dhe bashkë-jetesën së komuniteteve etnike në Kosovë mbetet mungesa e ndër-veprimit, me theks të veçantë, ndërveprimi mes komunitetit shqiptar dhe serb. Ndonëse në shumë komuna, komunitetet janë gjeografikisht afër njëri tjetrit, mundësitë për ndër-veprim mbeten të limituara.

— 10 Items per Page
Showing 1 - 10 of 17 results.