รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

รายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยจากสำนักงานมูลนิธิฯ ในต่างประเทศ

„Ziviler Ausstand bis zur letzten Konsequenz!“

Opposition und Präsident Chávez sehen sich gleichermaßen gestärkt ins Neue Jahr gehen. Die Opposition verweist auf die anhaltenden, landesweiten Massenproteste. Präsident Chávez sieht Erfolge bei der „Rückeroberung“ des Ölsektors und sagt ein ums andere Mal zu, dass sich die angeschlagene Versorgungslage binnen Tagen stabilisiert.

Office of the High Representative (OHR)

„Zukunft als Aufgabe“ – der Hohe Repräsentant für Bosnien und Herzegowina

In den nächsten Monaten wird ein neuer Hoher Repräsentant seine Amtszeit in Bosnien und Herzegowina beginnen. Seit 2009 übt der Österreicher Valentin Inzko das Amt aus. Er hat versucht, ein diplomatisches und faires Verhältnis zu den wichtigsten politischen Akteuren in Bosnien und Herzegowina zu unterhalten. Große politische Erfahrung und die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft sind wichtige Voraussetzungen für die Arbeit des Hohen Vertreters in Bosnien und Herzegowina. Mit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden ist bereits ein bedeutender Schritt für die zweite Voraussetzung gegeben: Es wird erwartet, dass die Vereinigten Staaten und die Europäische Union ihr politisches Handeln in Bosnien und Herzegowina und den Nachbarstaaten wieder enger miteinander abstimmen.

Länderprofil Südafrika 2019

Basisinformationen über die wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Situation Südafrikas

Unser Länderprofil Südafrika (Stand Mai 2019) fasst auf übersichtliche Art und Weise zentrale Sachdaten zu den Bereichen Geschichte, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zusammen. Vorgestellt werden außerdem Basisinformationen, die dabei helfen, einen ersten Überblick über die wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Situation Südafrikas zu erlangen. Graphische Elemente veranschaulichen dabei die aufgeführten Informationen.

Mazedonien im September 2006

Newsletter Nr. 12

Die Themen: Weitere Spannungen zwischen der DUI und der Regierung; Zusammenarbeit in der Außenpolitik; Drohende Spaltung der SDSM?; Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag; Öffnung für ausländische Banken nötig;Diskussion um die Einführung von Religionsunterricht an Grundschulen und Kurznachrichten

Politischer Bericht Türkei

Mord an Oberverwaltungsrichter nährt Verschwörungstheorien; Treffen Merkel-Erdogan in den türkischen Medien; Ergebnisse einer Konservatismusumfrage

Herzlich willkommen daheim im Südsudan

Der bewaffnete Konflikt der letzten 21 Jahre zwischen SPLA und der Regierung in Khartum hat zehntausende Südsudanesen aus ihrer Heimat vertrieben. Nun ist es Zeit, nach Hause zurückzukehren. Ein Bericht über die erste Rücksiedlung durch das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen.

Zwischen Vergangenheitsbewältigung und Zukunftsvisionen

Am vergangenen Samstag trat Michelle Bachelet als erste Frau Chiles das Präsidentenamt an. Der Regierungswechsel wurde begleitet von dem Ruf nach nationaler Einheit und mehr sozialer Gerechtigkeit.

Mazedonien ein Jahr nach Beginn der Dezentralisierung

Die Lage in drei Gemeinden der Hauptstadt Skopje

Seit den Kommunalwahlen und dem Beginn der Dezentralisierung in Mazedonien ist ein Jahr vorüber. Was hat sich getan und wo drückt der Schuh. Am Beispiel dreier Gemeinden der Hauptstadt Skopje wird Bilanz gezogen. Von Linda Forkel

Mazedonien im März/April 2006

Newsletter Nr. 7

Die Themen im März/April 2006:Mazedonien wählt vermutlich am 5. Juli ein neues Parlament Nationaler Stromversorger ESM an österreichisches Unternehmen verkauft Vier Mazedonier in Afghanistan ermordet Grenzabkommen zwischen Kosovo und Mazedonien birgt Gefahren und Kurznachrichten aus der Wirtschaft

Mazedonien im November

Newsletter Nr 3

Die Themen im November:Positiver Avis der Europäischen Kommission – Mazedonien bald mit Kandidatenstatus?Der Fall „Stojanovski“ Die Parteien im mazedonischen Parlaments fürchten sich davor, das Gesetz über gleichgeschlechtliche Ehen einzureichenEUPOL-PROXIMA geht, EUPAT kommtErster Parteikongress der albanischen Partei DUIVMRO-DPMNE gegen konservative KoalitionSparguthaben erreichen eine Spitze von 880 Mio Euro

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

สำนักพิมพ์

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.