เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ในวันนี้

พ.ย.

2019

จ. พะเยา
กฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ย
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนากระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ย รวมทั้งใช้...

พ.ย.

2019

จ. พะเยา
กฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ย
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนากระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ย รวมทั้งใช้...
เรียนรู้เพิ่มเติม

ส.ค.

2019

-

ธ.ค.

2019

Herausforderungen im Hochschulbildungssystem in Armenien
Die Konrad-Adenauer-Stiftung organisiert gemeinsam mit dem Armenischen Forschungszentrum für Geisteswissenschaften eine Veranstaltungsreihe zu den Herausforderungen im Hochschulbild...

ส.ค.

2019

-

ธ.ค.

2019

Herausforderungen im Hochschulbildungssystem in Armenien
Die Konrad-Adenauer-Stiftung organisiert gemeinsam mit dem Armenischen Forschungszentrum für Geisteswissenschaften eine Veranstaltungsreihe zu den Herausforderungen im Hochschulbild...
เรียนรู้เพิ่มเติม

พ.ย.

2019

-

ม.ค.

2020

Ringvorlesung: Demokratie und Rechtsstaat im Cyberspace
Die Ringvorlesung beleuchtet in sieben Einzelveranstaltungen verschiedene Aspekte der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im Cyber- und Informationsraum. Im Fokus steht dabei das pol...

พ.ย.

2019

-

ม.ค.

2020

Ringvorlesung: Demokratie und Rechtsstaat im Cyberspace
Die Ringvorlesung beleuchtet in sieben Einzelveranstaltungen verschiedene Aspekte der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im Cyber- und Informationsraum. Im Fokus steht dabei das pol...
เรียนรู้เพิ่มเติม

พ.ย.

2019

Greifswald
Filmvorführung mit Filmgespräch
Die Konrad-Adenauer-Stiftung zeigt einen Film über den Ungarn-Aufstand 1956 und seine Folgen für eine Schulklasse in der jungen DDR. Anschließend kann mit Karsten Köhler, einem Schü...

พ.ย.

2019

Greifswald
Filmvorführung mit Filmgespräch
Die Konrad-Adenauer-Stiftung zeigt einen Film über den Ungarn-Aufstand 1956 und seine Folgen für eine Schulklasse in der jungen DDR. Anschließend kann mit Karsten Köhler, einem Schü...
เรียนรู้เพิ่มเติม

การประชุมสัมมนา

บทบาทและอิทธิพลของสื่อมวลชนต่อสังคมในยุคโลกาภิวัตน์

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานประเทศไทย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยคณะมนุษย์ศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จะจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติขึ้นเพื่อวิจัยและสำรวจพัฒนาการของสื่อมวลชนและการนำเสนอข่าวสาร ซึ่งกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญและมีประสิทธิภาพในการรวบรวมความเห็นของสาธารณชน และเกื้อหนุนการเคลื่อนไหวของสังคมในประเด็นต่างๆ โดยในงานประชุมนี้ จะมีการนำเสนอและนำอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับวิทยากร อันจะนำไปสู่การสร้างตัวชี้วัดและวางแนวทางเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนอันซื่อตรงและเป็นธรรมมากขึ้นต่อไป

การอ่าน

Burkhard Spinnen Lesung

Lesung vom Autor Burkhard Spinnen zu seinem neuen Roman "Rückwind" (2019)
Wie erzählt man vom Zustand der Demokratie zwischen zwischen Parlamentarismus und Populismus? Welche politische Rolle spielt die Literatur? Davon handelt Burkhard Spinnens neuer Roman "Rückwind" (2019).

สัมมนา

ความเป็นส่วนตัวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

งานสัมมนาจัดโดยสถาบันนโยบายศึกษาและองค์กรเครือข่าย โดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานประเทศไทย จะเป็นงานปิดท้ายปีพ.ศ. 2562 ที่เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วม ได้รับทราบข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ เกี่ยวกับนโยบายและสถานการณ์ของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยโดยสรุป รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิด และนำเสนอความเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต พร้อมกันนี้ เวทีสัมมนาจะสร้างความตระหนักรู้ให้ภาคประชาสังคมและบุคคลผู้สนใจ ได้มีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุดต่อไปด้วย

การบรรยาย

Religionen im Nahen Osten

20. Mülheimer Nahostgespräch
In diesem Jahr findet das Mülheimer Nahostgespräch zum 20. Mail statt. In bewährter Kooperation zwischen WOLFSBURG, Konrad-Adenauer-Stiftung und dem Institut für Theologie und Frieden beleuchtet diese Jubiläumsveranstaltung das komplexe Wechselverhältnis von politischen und ethnischen zu religiösen Unterschieden im Nahen Osten. Inwiefern wirken die Religionen hier als „Brandbeschleuniger“? Wie steht es in der Region aktuell um die Religionsfreiheit? Wie sieht heute beispielsweise jesidisches Leben nach der Verfolgung durch den sog. IS aus? Droht dem Christentum in den Ländern des Nahen Ostens tatsächlich ein Niedergang? Die Tagung geht aber auch den toleranz- und pluralitätsfördernden, friedensstiftenden und versöhnenden Potentialen der Religionen nach und stellt Ansätze und Initiativen des Dialogs und der Kooperation vor, z.B. in Irak und Israel.

การอภิปรายของผู้เชี่ยวชาญ

Die Treuhand in der Diskussion - Stand und Perspektiven der Forschung

In Kooperation mit der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

โครงการศึกษาและสารสนเทศ

PSR Public Opinion Poll No. 74

Pressekonferenz / Rundtischgespräch Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) und das Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR) laden zur Diskussion der neuesten Ergebnisse der Palästinensischen Meinungsumfrage ein 74.

บรรยาย

Der Fall der Berliner Mauer und der Weg zur Deutschen Einheit: Persönliche Einblicke und politische Reflexionen

Darmstädter Gespräch der Konrad-Adenauer-Stiftung
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen ihre zeithistorischen Kenntnisse vertiefen und Stategien kennenlernen, im vereinten Deutschland Freiheit und Wohlstand zu stärken.

สัมมนา

Hessens Zukunft gestalten

Politische Strategien für das 21. Jahrhundert
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen ihre Kenntnisse zentraler Themen der Landespolitik vertiefen und Antworten auf die Frage kennen lernen, welche grundlegenden politischen Entscheidungen das Bundesland Hessen treffen soll, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können.

Deutschland

Afrika

Asien und Pazifik

Europa

Lateinamerika

Nahost

Nordamerika

กิจกรรมที่จัด

Zuwanderung, Entkonfessionalisierung und religiöse Pluralisierung

ของ Lukas Axiopoulos

Wie sich das Verhältnis von Staat und Religion angesichts sich verändernder gesellschaftlicher Rahmenbedingungen neu fassen lässt
Mit der Gründung der Bundesrepublik vor siebzig Jahren wurde das Staatskirchenrecht ins Grundgesetz aufgenommen und gleichzeitig die Religionsfreiheit als eine der unveräußerlichen Rechte festgeschrieben. Das Verhältnis von Religion und Staat galt damit lange als gesichert. Ob dieses Modell angesichts neuer Herausforderungen heute noch zeitgemäß ist, darüber diskutierten Gäste aus Politik, Kirche, Recht und Gesellschaft.
Juliane Liebers / Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

กิจกรรมที่จัด

„Ein Europa, das seine Zukunft beherzt in die Hand nimmt“

ของ Stefan Stahlberg

Dr. Ursula von der Leyen, gewählte Präsidentin der EU-Kommission, hielt die zehnte Europa-Rede der Konrad-Adenauer-Stiftung
Jährlich lädt die Konrad-Adenauer-Stiftung die Spitzenvertreter der europäischen Institutionen ein, über ihre Vision von Europa zu sprechen. In der zehnten Europa-Rede plädierte Dr. Ursula von der Leyen für ein Europa, das seine Werte verteidigt und international zum Vorbild in Zukunftsfragen wird. Sie verkündete für ihre Amtszeit eine ambitionierte Klimapolitik und eine nachhaltige Migrationspolitik.
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

กิจกรรมที่จัด

Deutschland, die EU und Lateinamerika – vereint als starke Partner für die Zukunft

ของ Michaela Braun

Dr. Gerhard Wahlers empfängt S. E. Luis Almagro, Generalsekretär der Organisation Amerikanischer Staaten
Am 4. November 2019 gab der Stellv. Generalsekretär der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), Dr. Gerhard Wahlers, zu Ehren des Besuchs des Generalsekretärs der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), S.E. Luis Almagro, ein Abendessen in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin.
Harry Metcalfe / flickr / CC BY 2.0

กิจกรรมที่จัด

Religionen zwischen Resistenz, Repression und Resakralisierung

ของ Stefan Stahlberg

Das 12. Hohenschönhausen-Forum widmete sich dem Spannungsverhältnis von Religionen in Diktaturen und liberalem Rechtsstaat
Wohin man auch schaut, Religion und Staat stehen international im Spannungsverhältnis. In Diktaturen gestaltet sich das Verhältnis konfliktreicher, aber auch in Demokratien wird die Rolle der Religionen stets neu ausgehandelt. Wie es um die Religionsfreiheit heute bestellt ist, wo Religionen eingeschränkt und wo Religionsgemeinschaften wirkmächtiger werden, haben Expertinnen und Experten beim 12. Hohenschönhausen-Forum diskutiert.

กิจกรรมที่จัด

Toleranz ist nicht genug

ของ Gisela Elsner

3. Internationale Parlamentarierkonferenz zu Religions- und Bekenntnisfreiheit in Singapur
In Zusammenarbeit mit dem International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion or Belief (IPPFoRB) führte das KAS Rechtsstaatsprogramm Asien am 30. bis 31. Oktober 2019 in Singapur die dritte internationale Parlamentarierkonferenz zu Religions- und Bekenntnisfreiheit durch.

กิจกรรมที่จัด

„Pfalz – Elsass – Baden: Europa im Kleinen“

ของ Christine Wagner

Die letzte politische Bildungsreise des Freundeskreises 2019 führte vom 15. bis 22. Oktober in die deutsch-französische Grenzregion.
KAS/Juliane Liebers

กิจกรรมที่จัด

"The winner takes it all"

Keynote von Philip Marsden
European Data Summit - competition matters

กิจกรรมที่จัด

Regional- und Kommunalpolitiker aus Peru und Ecuador zu Gast in NRW und Berlin

Der föderale Staatsaufbau in Deutschland stand im Zentrum eines Inlandsprogramms, welches acht Regionalpolitiker aus Peru und Ecuador vom 20.-24. Oktober nach Düsseldorf, Essen und Berlin führte.

กิจกรรมที่จัด

Fritzi – Eine Wendewundergeschichte

ของ Jan Philipp Wölbern, Kathrin Zehender

Zeithistorische Filmreihe
Leipzig, 1989. Liebevoll kümmert sich die zwölfjährige Fritzi um den kleinen Sputnik. Er ist der Hund ihrer besten Freundin Sophie, die über die Sommerferien mit ihrer Mutter nach Ungarn gefahren ist. Doch zum Schulanfang kehrt Sophie nicht in die Klasse zurück. Wie viele andere ist sie in den Westen geflohen. Mutig macht sich Fritzi auf die Suche nach ihrer Freundin und gerät in ein Abenteuer, das die Zukunft des ganzen Landes verändert.

กิจกรรมที่จัด

Geschlechter-Parität

ของ Lukas Axiopoulos

Von röhrenden Hirschen und politikscheuen Frauen
Es war eine leidenschaftlich und intensiv geführte Diskussion: Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und den Rechtswissenschaften debattierten auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung darüber, wie es gelingen kann, den Frauenanteil in den Länderparlamenten und im Bundestag zu erhöhen. Unter dem Titel „Demokratie braucht mehr Frauen - in Parlamenten und Politik“ tauschten sie ihre unterschiedlichen Standpunkte aus.