เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ในวันนี้

ต.ค.

2020

-

พ.ย.

2020

Hidden Innovators
Bewerbe dich mit deiner eigenen Innovation bei uns! In der Kampagne sollen Menschen und ihre Innovationen sichtbar gemacht werden.

ต.ค.

2020

-

พ.ย.

2020

Hidden Innovators
Bewerbe dich mit deiner eigenen Innovation bei uns! In der Kampagne sollen Menschen und ihre Innovationen sichtbar gemacht werden.
เรียนรู้เพิ่มเติม

ต.ค.

2020

ausgebucht
Die Geschäftsordnung in der Kommunalpolitik
Kompakt-Onlineseminar für die kommunalpolitische Praxis
ausgebucht

ต.ค.

2020

Die Geschäftsordnung in der Kommunalpolitik
Kompakt-Onlineseminar für die kommunalpolitische Praxis
เรียนรู้เพิ่มเติม

เม.ย.

2020

-

ธ.ค.

2020

#KASkonkret
Wie stellen wir uns der Krise? Unsere Interviewreihe, in der wir jede Woche aktuelle und dringliche Themen besprechen. Wir tun dies auf Facebook und wir tun es live!

เม.ย.

2020

-

ธ.ค.

2020

#KASkonkret
Wie stellen wir uns der Krise? Unsere Interviewreihe, in der wir jede Woche aktuelle und dringliche Themen besprechen. Wir tun dies auf Facebook und wir tun es live!
เรียนรู้เพิ่มเติม

ต.ค.

2020

canceled
Bundesweite Bustour der Konrad-Adenauer-Stiftung
„Gemeinsam.Demokratie. Gestalten.“
canceled

ต.ค.

2020

Bundesweite Bustour der Konrad-Adenauer-Stiftung
„Gemeinsam.Demokratie. Gestalten.“
เรียนรู้เพิ่มเติม

การประชุมใหญ่

Digitaler Kommunalkongress 2020

Smart City - Smart Village. Digitale Strategien für Stadt und Land.
Unter der Schirmherrschaft von Bundesminister Prof. Dr. Helge Braun

Die Digitalisierung ist ein Megatrend, der unser gesamtes gesellschaftliches Zusammenleben radikal verändert. Wie können Metropolen, Städte und ländliche Regionen die Chancen der Digitalisierung für ihre Bewohner nutzen und die Grundlagen für ein nachhaltiges, vernetztes, partizipatives und innovatives Zusammenleben im 21. Jahrhundert schaffen? Diese Frage steht im Mittelpunkt des „Digitalen Kommunalkongresses 2020“ der KommunalAkademie der Konrad-Adenauer-Stiftung.

การประชุมใหญ่

Europe’s Strategic Choices 2020

Thursday 5 and Friday 6 November

สัมมนา

Hessens Zukunft gestalten

Politische Strategien für das 21. Jahrhundert

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen ihre Kenntnisse zentraler Themen der Landespolitik vertiefen und Antworten auf die Frage kennen lernen, welche grundlegenden politischen Entscheidungen das Bundesland Hessen treffen soll, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können.

สัมมนา

Menschen begeistern, politische Ziele erreichen

Was politische Führungskräfte leisten müssen

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen ihre politischen Kenntnisse vertiefen und so motiviert werden, sich in ihrem persönlichen Umfeld in Politik und Gesellschaft zu engagieren.

สัมมนา

Sicher auf dem politischen Parkett

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen ihre Kenntnisse in der politischen Kommunikation vertiefen und ihre persönlichen Fähigkeiten, in politischen Umfeldern ihre Argumente im Dialog mit anderen Personen vorzutragen, verbesssern.

การบรรยาย

Ökologische Ordnungspolitik

Märkte zum Treiber der ökologischen Transformation machen / Wiesbadener Tischgespräch der Konrad-Adenauer-Stiftung

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden ihre Grundkenntnisse des Leitbildes der Sozialen Marktwirtschaft vertiefen und Möglichkeiten kennen lernen, umweltpolitische Ziele auf offenen Märkten zu erreichen.

สัมมนา

Kanzler der Deutschen Einheit und Ehrenbürger Europas

Was Helmut Kohls politisches Erbe heute bedeutet

Als Kanzler der Deutschen Einheit und Ehrenbürger Europas hat er Geschichte geschrieben. Aber wie war der Politiker Helmut Kohl aus der Nähe betrachtet? Was machte das "Phänomen Kohl" aus, an dem sich immer wieder die Geister schieden.

การบรรยาย

Kardinal Alojzieje Stepinac – eine moderne Heiligengeschichte

Podiumsgespräch

การอ่าน

Dissidentisches Denken

Reisen zu den Zeugen eines Zeitalters

Lesung in der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek mit dem Autor Marko Martin

สัมมนา

ausgebucht

Transatlantische Solidarität: Die NATO und die aktuellen Krisenherde der Welt

Die Veranstaltung ist leider ausgebucht. Eine Anmeldung ist nicht mehr möglich.

Seminar für Bundeswehrsoldaten in Garlstedt mit dem Referenten Dr. Aschot Manutscharjan

เศรษฐกิจระบบตลาดเพื่อสังคมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น

โครงการความร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจังหวัดกระบี่ ดร. เซลีน-อแก็ธ คาโร ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย ได้ร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ PDA ด้วยความร่วมมือของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจระบบตลาดเพื่อสังคมผ่านการส่งเสริมความร่วมมือที่ต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเพิ่มพูนรายได้อย่างยั่งยืน และสร้างความเข้มแข็งในชุมชนต่อไปท่ามกลางผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเกิดจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงบ่าย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เดินทางไปศึกษาดูงานร่วมกัน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนัง ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างของการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชนอย่างมีคุณภาพควบคู่ไปกับการปันผลกำไรจากการขายผลิตภัณฑ์มาดำเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

การเสวนาของสื่อ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังโควิด 19

รายงานผลการจัดกิจกรรมเสวนาครั้งที่สองของ Bangkok Tribune โดยความร่วมมือของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 สำนักข่าว Bangkok Tribune โดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ได้จัดการเสวนาของสื่อต่อเนื่องเป็นครั้งที่สอง ในหัวข้อ “สภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังโควิด 19 - ป่าและสภาพภูมิอากาศของเรา” โดยการเสวนาครั้งนี้จัดคู่ขนานไปกับการถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live และมุ่งหมายให้เป็นพื้นที่สำหรับผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่หน่วยงานของรัฐ ภาคประชาสังคม สื่อและผู้สนใจทั่วไปได้แลกเปลี่ยนการคาดการณ์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้รับแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศเข้าสู่แผนการพัฒนาประเทศ

Green Recovery Plans in Thailand to Restart the Economy after the Coronavirus Outbreak

Event Report

On 15th June, KAS Thailand together with KAS RECAP held a workshop on ′′Green Recovery Plans in Thailand to Restart the Economy after the Coronavirus Outbreak′′. Thai scholars discussed many options to create jobs and protect the environment like sustainable tourism, circular economy, and clean energies. Read our report to know more about what we could all do for a stronger and more resilient society in the future.

การเสวนาของสื่อ ในหัวข้อ Digital Disruption กับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

รายงานผลการจัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ครั้งแรกของ Bangkok Tribune โดยความร่วมมือของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 สำนักข่าว Bangkok Tribune ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์-ประเทศไทย ได้จัดเสวนาในรูปแบบการประชุมออนไลน์ในหัวข้อ “Digital Disruption กับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น เกี่ยวกับผลกระทบและความเกี่ยวพันของนวัตกรรมดิจิทัลที่มีต่อการสื่อสารมวลชน และบทบาทขององค์กรสื่อมวลชน ต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาจากทั้งในแวดวงสื่อมวลชน ภาควิชาการ และ ภาคประชาสังคม

นโยบาย กฎหมาย และข้อบังคับเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

งานประชุมวิชาการนานาชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 โดยความร่วมมือกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมชลประทาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกรมทรัพยากรน้ำ

กรรมาธิการรัฐสภากับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

บทบาทและหน้าที่คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุน แห่งสภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมาธิการฯ ขึ้น ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนากว่า 200 คนจากกรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียง

อิทธิพลของรัฐธรรมนูญเยอรมันต่อการร่างรัฐธรรมนูญไทย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ 30 ปีการทะลายกำแพงเบอร์ลิน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานงานสัมมนาวิชาการ ซึ่งจัดโดยสมาคมไทย-เยอรมัน ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย มูลนิธิธรรมาภิบาลแห่งเอเชีย ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานประเทศไทย ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 70 ปีแห่งการก่อตั้งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และวาระครบรอบ 30 ปีของการทะลายกำแพงเบอร์ลิน

สถานการณ์เศรษฐกิจอาเซียนและทั่วโลกผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองกับสส.ไทย

ในโอกาสการเดินทางเยือนของ สส. เยอรมนี ฟรังค์ ชเตฟเฟล

ดร. ฟรังค์ ชเตฟเฟลได้รับเกียรติจากตัวแทนกลุ่มหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยจากทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเข้าร่วมพบปะพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของเศรษฐกิจอาเซียนและเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ใช้โอกาสนี้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อพัฒนาการความสัมพันธ์ไทยและสหภาพยุโรป รวมถึงได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศด้วย

พัฒนาการของเศรษฐกิจระบบตลาดเพื่อสังคมในเยอรมนีต่อการริเริ่มในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานประเทศไทยได้จัดให้มีปาฐกถาพิเศษเรื่องหลักการของเศรษฐกิจระบบตลาดเพื่อสังคมผ่านประสบการณ์ตรงจากประเทศเยอรมนี โดยได้รับเกียรติจากดร. ฟรังค์ ชเตฟเฟล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคซีดียู/ซีเอสยูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนจากองค์กรความร่วมมือของมูลนิธิฯ ที่ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าว

จากอนาคตของรัฐสภายุโรป สู่ทัศนะต่อนโยบายสาธารณะในประเทศไทย

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานประเทศไทย ร่วมกับสถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตยจัดงานสัมมนาและเสวนาขึ้นสามครั้งในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ อนาคตของรัฐสภายุโรปภายหลังการเลือกตั้ง บทบาทของคนช่วงวัยมิลเลนเนียลต่อนโยบายสาธารณะในศตวรรษที่ 21 และประเทศไทยในปีพ.ศ. 2562 กับทัศนะต่อนโยบายสาธารณะ โดยงานสัมมนาเหล่านี้จัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดพิษณุโลก