รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

รายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยจากสำนักงานมูลนิธิฯ ในต่างประเทศ

Energiepolitik und Energiewirtschaft in Bulgarien

Zustand und Perspektiven

Bulgarien hat in den letzten Monaten eine Stromüberproduktion, weil das Land über mehr als 12 000 Megawatt (MW) an Stromerzeugungskapazitäten verfügt, der Verbrauch aber bei 3000 bis 4000 MW liegt. Die Ursachen für dieses Ungleichgewicht sind folgende:

Die Bundestagswahl 2013 in den marokkanischen Medien

Das Königreich Marokko und die Bundesrepublik Deutschland pflegen seit Jahrzehnten eine enge und freundschaftliche Beziehung. Deutschland belegt unter den Handelspartnern Marokkos 2012 den 7. Platz und gehört gleichzeitig zu den größten bilateralen Gebern Marokkos in der Entwicklungszusammenarbeit. Zurzeit leben mehr als 180.000 Menschen marokkanischer Abstammung in der Bundesrepublik. Vor dem Hintergrund dieser wichtigen Beziehungen ergibt sich die Frage nach der Wahrnehmung der deutschen Bundestagswahlen in dem Maghrebstaat.

Kommunalpolitik in den Palästinensischen Gebieten:

Erfolg und Scheitern liegen nah beieinander

Am 29. November 2012 erkannte die Vollversammlung der Vereinten Nationen den Palästinensischen Gebieten den Status eines Beobachterstaats zu. Dieser Beschluss der internationalen Staaten-emeinschaft ist ein deutliches Zeichen zu Gunsten des palästinensischen Staatswerdungsprozesses. Er bestärkt die Palästinenser darin, die seit Abschluss der Oslo-Verträge anhaltenden Bemühungen, staatliche Strukturen in Westjordanland und Gazastreifen zu etablieren, weiter voran zu treiben.

Strategische Kehrtwende

Armeniens geplanter Beitritt zur Zollunion

Die überraschende Ankündigung des armenischen Präsidenten, Sersch Sargsjan, der von Russland geführten Zollunion beitreten zu wollen, bedeutet eine grundlegende wirtschaftliche und politische Kehrtwende für die künftige Orientierung des Landes. Entsprechend scharfe Reaktionen rief die Entscheidung in Politik, Gesellschaft und Wissenschaft im In- und Ausland hervor.

Lösungen für die Schuldenkrise der EU aus slowakischer Perspektive

Eine Analyse zu politischen und wirtschaftlichen Implikationen der Schuldenkrise

Unter dem Titel „Solutions to the Debt Crisis in the EU from the Slovak Perspective“ veröffentlichen wir eine Analyse der INEKO-Experten Peter Goliaš und Eugen Jurzyca, die aktuelle Hintergründe und Informationen zur Schuldenkrise in der EU ebenso wie zu den politischen Vorgängen in der Slowakei, dem Meinungsbild slowakischer Ökonomen sowie ökonomischen Indikatoren und Reformmaßnahmen in den Krisenstaaten der Europäischen Union bietet.

Transatlantische Beziehungen mit Kanada

Ein neuer Blick auf die Arktis

Deutschland und Kanada verbindet eine enge transatlantische Partnerschaft. Gemeinsame Werte, Interessen und Grundüberzeugungen bilden die Basis ihrer Beziehung. Im Hinblick auf die eigene Energieversorgung ist der Bundesrepublik daran gelegen, die wirtschaftliche Partnerschaft in Zukunft weiter auszubauen und die transatlantischen Beziehungen zu Kanada zu stärken. Insbesondere vor dem Hintergrund des fortschreitenden Klimawandels und dessen Folgen erscheint eine stabile Partnerschaft zu Kanada wichtiger denn je.

Die britischen Medien und die Bundestagswahl 2013

Die britischen Medien waren sich in der Wahlnachlese weitgehend einig: geringe Spannung während des Wahlkampfes, ein überwältigender Triumph für Angela Merkel, ein Desaster für die FDP und nun anstehende, schwierigen Koalitionsgespräche. Ebenso blieben die Medien bei der Voraussage man solle nach der Wahl keine radikalen Veränderungen in der Politik der Bundesregierung, auch im Bezug auf Europa, erwarten.

Reaktionen in BENELUX auf die Bundestagswahl

„Kontinuität und Stabilität in Deutschland eine gute Nachricht für Europa“

Das Ergebnis der Bundestagswahlen dominierte am 23. September die Titelseiten der meisten Zeitungen in Benelux. Neben der Ursachenanalyse diskutieren die Medien die möglichen Folgen für den künftigen europäischen Kurs Deutschlands. Im Zentrum stehen Person und Politikstil der Bundeskanzlerin.

Der demografische Wandel in Marokko

Der demografische Wandel wird Marokko in der nahen Zukunft tiefgreifend verändern. Die Bevölkerung des Königreichs lebt erfreulicherweise länger, gleichzeitig entstehen aus diesem Fortschritt eine Reihe gravierender Folgeprobleme. Diesen Wandel erfolgreich zu gestalten stellt eine nationale Aufgabe für den marokkanischen Staat dar. Wissenschaftler fordern daher: „Auf struktureller, soziologischer und politischer Ebene benötigt das Land neue Formen der Führung, um den Folgen des demografischen Wandels zu begegnen.“

Ungarische Medienberichterstattung zum Ausgang der deutschen Bundestagswahl

"Beeindruckender und überwältigender Sieg der Bundeskanzlerin"

Ungarische Zeitungen wie die regierungsfreundlichen „Magyar Nemzet“ und „Magyar Hírlap“ sowie die regierungskritische „Népszabadság“ berichten auf den Titelseiten vom Ausgang der deutschen Bundestagswahl.

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

สำนักพิมพ์

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.