รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

รายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยจากสำนักงานมูลนิธิฯ ในต่างประเทศ

Stabwechsel beim ANC

Ramaphosa übernimmt Parteivorsitz

Auf dem 54. Parteitag des seit 1994 regierenden Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) musste der amtierende Staatspräsident und bisherige Parteivorsitzende Jacob Zuma eine heftige Niederlage einstecken. Mit knapper Mehrheit wählten die 4.776 stimmberechtigten Delegierten den Vizepräsidenten des Landes, Cyril Ramaphosa, an die Spitze der Partei. Zuma, der nach zwei Amtszeiten als Parteipräsident nicht wiedergewählt werden durfte, favorisierte für seine Nachfolge seine Ex-Frau, die ehemalige Ministerin und AU-Vorsitzende Nkosazana Dlamini-Zuma.

Deutsche VN-Politik nach der Bundestagswahl

Vortrag von Dr. Andreas Nick, MdB

Dr. Andreas Nick, Mitglied des Bundestages und dort des Auswärtigen Ausschusses, hielt am 27. November 2017 im New Yorker KAS-Büro einen Vortrag zur deutschen UNO-Politik nach den Bundestagswahlen. Die Veranstaltung wurde gemeinsam mit dem American Council on Germany (ACG) organisiert. In untenstehender Datei können Sie seinen Vortrag nachlesen.

7. Newsletter 2006 aus Madrid

Die aktuelle Ausgabe des Newsletters aus Madrid behandelt folgende Themen:1. Spanien gedenkt dem Putschversuch am "23F";2. Zapatero gegen E.ON-Übernahme von Endesa;3. Wirtschaftswende in Spanien?;4. Terrorismusopfer demonstrieren in Madrid;5. Katalanen demonstrieren gegen Zapateros Autonomiestatut;6. Wiedererwachen des spanischen Linksterrorismus?;7. Hugo Chávez gegen den Rest der Welt;8. Steht Einigung über den Status von Gibraltar bevor?.

Michelle Bachelet beruft sieben Christdemokraten in ihr Kabinett

Am Abend des 31. Januar gab die neue chilenische Präsidentin Michelle Bachelet nur rund zwei Wochen nach ihrem Wahlsieg ihr Kabinett bekannt.

Finnische Präsidentin für zweite Amtszeit gewählt

In der zweiten Runde der finnischen Präsidentschaftswahlen ist die seit 2000 amtierende Präsidentin Tarja Halonen (62) für eine weitere, letzte Amtszeit wiedergewählt worden. Die Wahl wird auch für die Europäische Union von Bedeutung, wenn Finnland im Juli für sechs Monate die EU-Präsidentschaft übernimmt.

Papstattentäter Mehmet Ali Ağca auf freiem Fuß

Newsletter aus Ankara

Weitere Themen: Vogelgrippe in der Türkei, Info-Mail

Salehs Tod und der Konflikt im Jemen

Analyse und Ausblick

Ali Abdullah Saleh, Jemens ehemaliger Präsident, verglich seine Regierungsphase oft mit einem Tanz „auf den Köpfen von Schlangen". Nun führte Saleh seinen letzten Tanz auf, als er mit seinen bis-dato Verbündeten im jemenitischen Bürgerkrieg, der Huthi-Bewegung, brach. Nur zwei Tage später, am 4. Dezember 2017, wurde er von ebenjenen auf der Flucht von Sana’a in seine Heimatstadt getötet.

Biodiesel in Brasilien - ein neues PROÁLCOOL oder Chance für den Nordosten?

Focus Brasilien 01/06

Ende November 2005 wurden in einer elektronischenAuktion 70 Mio. l Biodiesel versteigert, die vonUnternehmen produziert wurden, die ein Sozialsiegelbesaßen. Dieser Biodiesel wird von dem staatlichenMineralölunternehmen PETROBRAS ab Januar 2006 demfossilen Diesel bis zu einem Anteil von 2% beigemischt.Ein Jahr nach dem Start des Biodieselprogramms ergreiftdie Regierung damit weitere Maßnahmen, um dem Ziel,durch die Produktion von Biokraftstoff sowohl dieEnergieversorgung als auch die soziale Situationkleinbäuerlicher Betriebe zu verbessern, ein Stück näherzu kommen.

Besuch des Vorsitzenden der KAS, Prof. Dr. Bernhard Vogel

Während seines Besuches machte sich Prof. Dr. Bernhard Vogel, der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS),ein tiefgreifendes Bild von der aktuellen Lage in den Palästinensischen Autonomiegebieten und den Projekten des Länderbüros. Dazu traf er wichtige Vertreter der palästinensischen Autonomiebehörde und der palästinensischen Zivilgesellschaft sowie Partner der KAS Ramallah. Zudem besuchte er die Schmidt-Schule in Ost-Jerusalem.

Die Grenze bleibt zu!

Wunsch und Wirklichkeit nach dem nordkoreanisch-amerikanischen Gipfeltreffen

Dass der Gipfeltag kein gewöhnlicher Tag werden würde, war selbst den jüngsten Südkoreanern schnell klar. Die so beliebten Zeichentrickserien, die sonst an jedem Morgen im Fernsehen laufen, fielen den Sondersendungen über das nordkoreanisch-amerikanische Gipfeltreffen zum Opfer. Südkorea blickte mit Hoffnung, gleichwohl nüchtern und fokussiert in Richtung Singapur.

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

สำนักพิมพ์

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.