ผู้เผยแพร่แอสเสท

รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

รายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยจากสำนักงานมูลนิธิฯ ในต่างประเทศ

Publikationen

Internationale Terrorismusbekämpfung in Mindanao:

Türöffner für die Amerikaner in Südostasien

Der Einfluss des Auslandes auf die Philippinen im letzten Jahrhundert war groß. Dreihundert Jahre lang beherrschten die Spanier das Inselreich. Im zweiten Weltkrieg besetzten die Japaner die Philippinen von 1941 bis 1945. Bereits Ende des vorletzten Jahrhunderts (1898) fassten die Amerikaner Fuß in den Philippinen, als sie die Spanier besiegten und Spanien das Gebiet an die USA abtreten musste.

Klärung in der rumänischen Parteienlandschaft:

ANCD/PNTCD-Fusion anerkannt Gründungskongress der Christlichen Volkspartei (PPC)

Das für die PNTCD sicherlich nicht als erfolgreich zu bezeichnende Jahr 2001 fand für die Partei doch noch einen positiven Abschluss: Am 14. Dezember 2001 stellte das Bukarester Stadtgericht fest, dass die Fusion von PNTCD und ANCD rechtmäßig zustandegekommen und Victor Ciorbea der rechtmäßige Vorsitzende der PNTCD ist.

Sri Lanka auf dem Weg zum Frieden?

Nach der Bildung der neuen Regierung läuft der Friedensprozess in Sri Lanka langsam an.

"Die United National Front (UNF) gewann die Wahlen mit dem Versprechen einer friedlichen Lösung des Bürgerkrieges. Nun steht die Regierung unter Druck von verschiedenen Seiten, um den Konflikt zu beenden."

Kabinettsumbildung in Chile

Wie unmittelbar nach der Parlamentswahl vom 16.12.2001 allenthalben in Chile vermutet, nutzte Staatspräsident Ricardo Lagos dieses Ereignis auch zu einer umfassenden Neustrukturierung der Regierungsmannschaft.

Kommunalwahlen in Portugal

Am 16. Dezember 2001 waren die Portugiesen aufgerufen, die Gemeinderäte und die Oberbürgermeister in ihren 308 Kommunen neu zu wählen. Die Wahlbeteiligung war mit etwas über 60% ähnlich wie bei den letzen Kommunalwahlen im Jahre 1997. Die für Portugal ungewöhnlich kalten Temperaturen am Wahltag haben nicht zu der großen und befürchteten Wahlenthaltung geführt.

Erster Schritt zur Vollmitgliedschaft in der EU

Seit seiner Unabhängigkeitserklärung und der internationalen Anerkennung (1991-1992) strebte Kroatien die Vollmitgliedschaft in der EU wie auch in anderen westeuropäischen Organisationen (NATO, Europarat, OESS etc.) an.

Senegal nimmt Abschied vom Dichterpräsidenten und Vater der Nation Leopold Sedar Senghor

Der große afrikanische Humanist und erste Staatspräsident Senegals nach der Unabhängigkeit, Leopold Sedar Senghor ist gestorben.

Bericht über die LC III Wahlen im Januar 2002

Am vergangenen Wochenende haben in Uganda Wahlen zur untersten Gebietskörperschaft, sogenannte LC III Wahlen stattgefunden. Sowohl die Vorbereitung als auch die Durchführung waren beredte Zeugnisse von "poor governance".

Erstmals Regionalwahlen in der Slowakei

Die geringe Beteiligung bei den Regionalwahlen in der Slowakei nutzte dem traditionellen Parteitag. Es gab Erfolge für die oppositionelle HZDS, aber auch für die Partei der Ungarischen Koalition (SMK) und der Christlich-Demokratischen Bewegung (KDH).

"Der Regelmässige Bericht 2001"

der EU-Kommission über die Fortschritte auf dem Weg zum Beitritt der Slowakischen Republik

Am 13. November 2001 wurden die Fortschrittsberichte der EU-Kommission für die 12 Kandidatenländer auf dem Weg in die Europäische Union veröffentlicht. In den Berichten wurden die politischen sowie die wirtschaftlichen Kriterien und die Übernahme des Acquis Communautaire eines jeden EU-Beitrittskandidatenlandes bewertet.

ผู้เผยแพร่แอสเสท

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

สำนักพิมพ์

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.