ผู้เผยแพร่แอสเสท

UN Photo / Jean-Marc Ferré

รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

Genfer Großwetterlage

ของ Dr. Olaf Wientzek, Sarah Ultes, Cedric Amon, Dr. Anja Maria Rittner, Lea Simon

Entwicklungen in den Genfer Internationalen Organisationen Ende April bis Mitte Juli 2023

Die „Genfer Großwetterlage“ wirft in unregelmäßigen Abständen einen Blick auf ausgewählte Entwicklungen der in Genf ansässigen internationalen Organisationen.

ผู้เผยแพร่แอสเสท

Traditionell sind die Monate vor Sommerbeginn im internationalen Genf geschäftig: Neben der Weltgesundheitsversammlung (WHA) finden auch die wichtigste jährliche Konferenz der ILO, die Internationale Arbeitskonferenz und eine Sitzung des UN-Menschenrechtsrats statt. Hinzu kam Anfang Juli auch der jährliche Gipfel zu Künstlicher Intelligenz. Besorgniserregende Zahlen veröffentlichte das UN-Flüchtlingshilfswerk in seinem jährlichen Bericht, mahnende Worte kamen auch von der WMO. In mehreren Organisationen stand die dramatische Situation im Sudan im Fokus. Parallel laufen Vorbereitungen für wichtige Meilensteine des kommenden Jahres: In der WHO gab es bei den Diskussionen zum Pandemievertrag erste Bewegungen, bei der WTO schreiten mit Blick auf die Ministerkonferenz im kommenden Jahr kritische Dossiers in unterschiedlichem Tempo voran.

 

Lesen Sie den gesamten Bericht hier.

แชร์หน้านี้

ผู้เผยแพร่แอสเสท

ติดต่อทีมงาน

Dr. Olaf Wientzek

Olaf Wientzek bild

Leiter des Multinationalen Entwicklungsdialogs Brüssel

olaf.wientzek@kas.de +32 2 669 31 70

comment-portlet

ผู้เผยแพร่แอสเสท

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้