รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

Länderprofil Südafrika 2021

ของ Christoph Kleiber

Basisinformationen über die wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Situation Südafrikas

Unser Länderprofil Südafrika (Stand November 2021) fasst auf übersichtliche Art und Weise zentrale Sachdaten zu den Bereichen Geschichte, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zusammen. Vorgestellt werden außerdem Basisinformationen, die dabei helfen, einen ersten Überblick über die wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Situation Südafrikas zu erlangen. Graphische Elemente veranschaulichen dabei die aufgeführten Informationen.

Die Konrad-Adenauer-Stiftung bietet in diesem Übersichtsdokument aktuelle (Stand November 2021) Informationen zu Südafrika. Neben Basisinformationen zur Republik Südafrika werden historische, politische, ökonomische und gesellschaftliche Informationen präsentiert. Mit zahlreichen Statistiken und Veranschaulichungen werden Daten zu allen relevanten Bereichen dargestellt.


Das politische System Südafrikas wird (auf nationaler Ebene und auf Ebene der Provinzen Südafrikas) vorgestellt. Dabei finden sowohl Exekutive, Judikative und Legislative Südafrikas Beachtung. Es finden sich Informationen zu den Ministerien, den Ministern, den Provinzen und den Wahlergebnissen Südafrikas  sowie zur Sitzverteilung in der National Assembly und dem National Council of Provinces. Zudem bietet das Länderprofil einen Überblick über die wichtigsten politischen Parteien im Land.


Die Wirtschaft Südafrikas wird mittels makro- und mikroökonomischer Kennzahlen analysiert. Die einzelnen Wirtschaftssektoren werden dabei separat betrachtet. Es finden sich Informationen zu: SWOT Analyse Südafrika, BIP Südafrika, Inflationsrate Südafrika, BIP Südafrika nach Sektoren, Staatsausgaben Südafrika für die Bereiche Bildung, Gesundheit, Entwicklung, Sicherheit und Public Services, Handelspartner Südafrika, Export- und Importstatistiken, Staatsverschuldung Südafrika, Staatshaushalt Südafrika, BIP pro Kopf Südafrika, Entwicklungsgelder Südafrika, Sektoren der Entwicklungszusammenarbeit Südafrika. Anhand eines Vergleichs mit EU-Ländern, den USA, afrikanischen Nachbarländern und BRICS-Staaten, wird der Entwicklungsstand Südafrikas analysiert. Es finden sich außerdem Angaben zur Schulbildung südafrikanischer Kinder und Jugendlicher.


Auch wichtige geschichtliche Eckpunkte Südafrikas werden präsentiert. Ein historischer Überblick liefert Informationen über die ursprüngliche Bevölkerung Südafrikas, Sprachen im Land, die Burenkriege, die Gründung der Republik Südafrika und aktuelle politische Prozesse.

แชร์หน้านี้

ติดต่อ

Christoph Kleiber

Portrait

Trainee im Auslandsbüro Südafrika

christoph.kleiber@kas.de +27 (11) 214 2900-202

ให้โดย

Auslandsbüro Südafrika

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้