รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

Migrationsbewegung von IT-Experten zwischen Indien und der EU: Probleme und Lösungen

ICRIER Studie

Indien und die EU sind Haupt-Exporteure für IT und haben eine ebenso hohe Nachfrage. Indien ist als Outsourcing-Experte mit gut ausgebildeten und günstigen Arbeitern ein idealer Partner für die EU. Die Studie untersucht die Probleme und Lösungen der Migrationsbewegung zwischen Indien und der EU.

ให้โดย

Auslandsbüro Indien

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

erscheinungsort

Indien Indien