รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

STAATLICHE VERWALTUNGS- UND ORGANISATIONSSTRUKTUR DER TÜRKEI

von Assist. Prof. Dr. Ipek Ozkal Sayan

Die Verwaltungsstruktur der Türkei ruht auf vier Säulen, nämlich der Verwaltung (allgemein), dem Militär, dem Justizwesen und dem Hochschulwesen. Das Verwaltungswesen besteht aus der Zentralverwaltung (Hauptstadt und Provinzen) und den Lokalverwaltungen. Das Ziel dieser Arbeit ist es, unter Ausblendung der anderen drei Säulen, das Verwaltungssystem und die Organisationsstruktur der Türkei insbesondere auf Grundlage der einschlägigen Gesetzgebung zu analysieren.

ให้โดย

Auslandsbüro Türkei

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

erscheinungsort

Türkei Türkei