ผู้เผยแพร่แอสเสท

Ing. Hans-Hartwig Blomeier

Leiter des Auslandsbüros Mexiko

Expertise

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Lateinamerika
  • Argentinien
  • Mexiko
  • Chile
  • Großbritannien
  • Europapolitik
  • internationale Parteienkooperation
  • Entwicklungszusammenarbeit

 

ติดต่อ

hans.blomeier@kas.de +52 55 55664599

Abteilung

ผู้เผยแพร่แอสเสท

สิ่งพิมพ์

ผู้เผยแพร่แอสเสท