กิจกรรมที่จัด

Deutsch-Türkische Roundtable-Diskussion

ของ Oliver Ernst

Privilegierte Partnerschaft

Türkische Journalisten diskutieren in der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin das türkisch-europäische Verhältnis.

Vor vier Tagen erst war Wirtschaftsprofessor und „Star“-Journalist Mehmet Altan als Referent zu Gast beim 23. Deutsch-Türkischen Journalistenseminar der Konrad-Adenauer-Stiftung in Antalya und referierte über die Politische Kultur in der Türkei nach den letzten türkischen Kommunalwahlen. Mit einer Gruppe von zehn renommierten türkischen Journalisten, die auf Einladung der Europäischen Kommission in Ankara und des European Journalism Centre in Brüssel hochrangige Gespräche in Berlin und Brüssel führten, war er nun zu Gast bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin und verschaffte sich zwei Tage nach den Europawahlen einen Eindruck über die politische Kultur in Deutschland.

In einer Roundtable-Diskussion stellte Emine Demirbüken-Wegner MdA Erfolge und Herausforderungen der deutschen Integrationspolitik dar. Sie erinnerte an ihre Zeit als Ausländerbeauftragte in Berlin Tempelhof-Schöneberg: „Damals habe ich über meine Aufgabe als Ausländerbeauftragte gesagt: Ich will die Deutschen in die bunte Gesellschaft integrieren“. Olav Göhs, Europareferent aus dem Konrad-Adenauer-Haus stellte gut gelaunt die Ergebnisse der Wahlen zum Europäischen Parlament vor. Zu den in rund 110 Tagen stattfindenden Bundestagswahlen bemerkte er aber gegenüber den interessierten Medienvertretern ironisch: „Da ist noch nichts entschieden. Aber die SPD wird wohl über 21 Prozent erzielen.“

Neben der Integration der Türken in Deutschland interessierte die Gäste vor allem die Integration der Türkei in Europa. Ausführlich stellten Olav Göhs und Frank Spengler, stellvertretender Leiter der Hauptabteilung Internationale Zusammenarbeit und ehemaliger Leiter des Auslandsbüros Ankara, das von den Unionsparteien in die Diskussion gebrachte Konzept der „Privilegierten Partnerschaft“ vor. „Leider“, bedauerte Frank Spengler, „ist die Diskussion in der Türkei hierüber sofort abgeblockt worden.“

แชร์หน้านี้

Frank Spengler, Emine Demirbüken-Wegner und Olav Göhs diskutierten mit zehn türkischen Journalisten über die Integration der Türken in Deutschland und der Türkei in Europa. (Foto: Dr. Oliver Ernst) Ernst

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung พร้อมด้วยสถาบันการศึกษา ศูนย์การศึกษาและสำนักงานต่างประเทศจะมีการจัดกิจกรรมในหัวข้อต่าง ๆ นับพันกิจกรรมในแต่ละปี เราให้รายงานที่ทันสมัยและเป็นการเฉพาะแก่ท่านเกี่ยวกับการประชุม คอนเสิร์ต การประชุมใหญ่สัมมนา ฯลฯ ที่คัดสรรไว้ใน www.kas.de นอกเหนือจากเนื้อหาโดยสรุปและวัสดุอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น รูปภาพ ต้นฉบับสุนทรพจน์ แถบบันทึกวิดีทัศน์หรื�

ข้อมูลการสั่งซื้อ

erscheinungsort

Berlin Deutschland