Báo cáo quốc gia

"Javna rasprava" Marijana Pajvancic

Javna rasprava

облик непосредног учешћа грађана у законодавном процесу (организовање и вођење).

Проф. др Маријана Пајванчић, Професорка Факултета за европске правно-политичке

студије Нови Сад Универзитет Сингидунум

μερίδιο

được cung cấp bởi

Auslandsbüro Serbien / Montenegro

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.