Báo cáo quốc gia

Brasilien: Wahlszenario zeichnet sich ab

của Peter Fischer-Bollin
Obwohl der Wahlkampf noch nicht offiziell eröffnet ist, hat sich das Kandidatenfeld für die Präsidentschaftswahlen im Oktober 2010 gefestigt und konkretisiert. Dilma Rousseff (PT) und José Serra (PSDP) haben momentan die besten Aussichten die Nachfolge des Präsidenten Lula anzutreten.

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Brasilien Brasilien